Sveriges Farmaceuter välkomnar förändringar på apoteksmarknaden

2018-08-23

Sveriges Farmaceuter välkomnar den katalog av myndighetsuppdrag på apoteksområdet som regeringen fattat beslut om i dag, torsdag. Många av förändringarna är mycket viktiga för patienterna, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Dagens regeringsbeslut innebär att en lång rad uppdrag med koppling till apoteksmarknaden läggs på myndigheter.

Regeringen tar bland annat steg mot att införa kompetenskrav som ska gälla vid rådgivning om egenvård på apotek.

Andra myndighetsuppdrag handlar om att skärpa upp tillståndsgivningen och tillsynen av apoteksmarknaden.

– Sammantaget är det här mycket positiva besked. Efter flera års diskussioner, där förbundet varit i högsta grad drivande, ser vi nu ett positivt resultat. Vi ser fram emot att medverka i denna utveckling och bidra med insikter och erfarenheter från våra medlemmar, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på fackförbundet Sveriges Farmaceuter.

Regeringen vill också att myndigheten TLV, via ett antal indikatorer, följer upp huruvida apoteken lever upp till sitt grunduppdrag. Man vill också utvärdera hur den nyligen införda returrätten fungerar. 

TLV får dessutom i uppdrag att bereda terrängen för en statligt subventionerad så kallad farmaceutisk tjänst på apotek för en avgränsad kundgrupp.

Förslaget om en subventionerad farmaceutisk tjänst har varit en hjärtefråga för förbundet under många år. Det kan till exempel innebära att patienter med kroniska sjukdomar får en utökad rådgivning, jämfört med idag, vid insättning av nya läkemedel.

– Det här förslaget är viktigt, dels i ett professionsperspektiv men framför allt i ett patient- och samhällsperspektiv. Felaktig läkemedelsbehandling orsakar stort lidande och kostar det svenska samhället enorma summor. Via en farmaceutisk tjänst kan apoteksfarmaceuter i än högre utsträckning bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning, säger Clary Holtendal.

Sveriges Farmaceuter, presskontakt
Daniel Skoglund, 0709-399912
daniel.skoglund@sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Farmaceuters är ett fack- och professionsförbund som organiserar apotekare och receptarier inom apotek, läkemedelsindustri, högskola, universitet och offentlig verksamhet. Studenter på apotekar- och receptarieprogrammen ingår också i förbundet.
Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation grundad 1903 med cirka 6 900 medlemmar. Förbundet är en del i Sacofederationen.

Om oss

Sveriges Farmaceuters främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas, apotekares och receptariers, kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor samt att stötta våra medlemmar i fackliga frågor. Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 000 medlemmar. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Saco är den samlande organisationen för alla fackligt organiserade akademiker. Tillsammans finns det mer än 500 000 medlemmar inom Saco.

Prenumerera

Dokument & länkar