Svarthandeln med hyreskontrakt ökar kraftigt i Stockholm

Svarthandeln med hyreskontrakt ökar kraftigt i Stockholm Antalet olagliga byten ökar och svartpriserna stiger. I dag uppgår svarthandeln med hyreskontrakt till cirka en miljard kronor i Stockholms innerstad, vilket är en ökning med cirka 400 miljoner kronor på två år. Under september och oktober i år har Stockholms Fastighetsägareförening frågat fastighetsförvaltare om andelen olagliga byten i förhållande till det totala antalet byten. Enkäten har besvarats av förvaltare som tillsammans förvaltar cirka 20 000 hyreslägenheter i Stockholms innerstad. Resultatet är nedslående. Enligt undersökningen förekommer svarthandel vid cirka 50 procent av alla lägenhetsbyten. Priset för ett svartkontrakt uppskattas till cirka 6 000 kronor per kvadratmeter eller 150 000 kronor per rum. Vår rapport visar att handeln med svarta hyreskontrakt i Stockholm fortsätter att öka, säger Christer Jansson, vd för Stockholms Fastighetsägareförening. Svarthandeln är ett av flera symptom på bostadskrisen. Stockholmarna är hänvisade till kontakter, svarthandel och andrahandskontrakt om de vill komma över ett hyreskontrakt vilket är en oacceptabel situation. Den privata hyresrätten är på väg att avvecklas. I dag byggs det inte några hyreslägenheter samtidigt som hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Om inte de regleringar tas bort som gör byggandet av hyresrätter olönsamt kommer svarthandeln att fortsätta öka. När skall politiker i både Stockholm och i regeringen ta bostadskrisen på allvar, avslutar Christer Jansson. Stockholms Fastighetsägareförening har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat regeringen på omfattningen av denna ekonomiska brottslighet, dock utan framgång. Stockholms Fastighetsägareförening föreslår följande för att stoppa svarthandeln: Hindren för ett kraftigt ökat bostadsbyggande måste undanröjas. Lägesfaktorn måste få ökad betydelse i hyressättningen. Vid prövning i hyresnämnden skall alltid frågan om olaglig ersättning ställas. Hyresnämndernas praxis att godkänna prisreduktion (cirka 10 procent) på villor och bostadsrätter i samband med byten måste slopas. Bytesärenden skall inte behandlas med förtur i hyresnämnden. En möjlighet att överklaga hyresnämndens beslut i bytesärenden måste införas. Polis och åklagare måste ges ökade resurser för att beivra dessa brott. Svarthandel med hyreskontrakt är när någon av hyresgästerna i ett lägenhetsbyte får ekonomisk kompensation eller annan förmån. Den som tar betalt för en hyresrätt eller på annat sätt skaffar sig en ekonomisk förmån i samband med bytet gör sig skyldig till en straffbar gärning och tvingas återbetala vad han tagit ut. Rapporten i sin helhet finns på www.stofast.se För mer information: Christer Jansson, vd, telefon 08-617 77 20, 070-513 77 20 eller Anne Kuylenstierna, telefon 08-617 77 24, mobil 070-589 77 24 anne.kuylenstierna@stofast.se www.stofast.se Stockholms Fastighetsägareförening är en intresse- och serviceorganisation för privata fastighetsägare inom Stockholms och Gotlands län. Medlemmar i föreningen är närmare 5 000 ägare till bostadshyreshus, kontors- och industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar med totalt 10 000 fastigheter och närmare 165 000 lägenheter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011115BIT01310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011115BIT01310/bit0001.pdf

Dokument & länkar