Sveriges Fastighetsägare kräver: Dra tillbaka lagförslaget om Allmännyttiga bostadsföretag!

Sveriges Fastighetsägare kräver: Dra tillbaka lagförslaget om Allmännyttiga bostadsföretag! Dra tillbaka lagförslaget om de Allmännyttiga bostadsföretagen! Det kravet riktar nu Sveriges Fastighetsägare till regeringen. I en hemställan till finansdepartementet säger man att innan riksdagen kan ta ställning till de aktuella lagförslagen, måste regeringen redovisa dels en konsekvensanalys som belyser följderna för de privata fastighetsägarna, dels en utredning om bestämmelserna överhuvudtaget är förenliga med EG-rätten. Bakgrunden till Sveriges Fastighetsägares hemställan är att det lagförslag om "Allmännyttiga bostadsföretag", som regeringen lämnat över till Lagrådet, inte med ett ord redovisar den skarpa kritik som bl a Sveriges Fastighetsägare framförde mot förslaget under remissrundan strax innan sommaren. Regeringen vill på olika sätt stärka allmännyttans roll. Men i förslaget har man t ex inte analyserat hur andra företag på hyresmarknaden skulle påverkas om förslagen genomförs. - Regeringen bryter därmed mot sina egna föreskrifter, som säger att ett lagförslag ska följas av en konsekvensanalys, bl a hur förslagen påverkar småföretag, konstaterar Bengt Nyman, vd i Sveriges Fastighetsägare. Och de privata fastighetsföretagen är normalt småföretag; vanligen äger de bara en enda fastighet. Dessa småföretag ska konkurrera med de stora kommunägda företagen på orten, som ofta har en dominerande marknadsandel på över 50 procent. - Deras dominerande roll förstärks dessutom av att de enligt förslaget ska ha en hyresnormerande roll. D v s de små privata företagen är helt beroende av de kommunala företagens legala förutsättningar och agerande, men om detta nämner regeringen ingenting i sitt lagförslag, säger Bengt Nyman. Sveriges Fastighetsägare vänder sig också mot regeringens förslag att ändra i 55 § hyreslagen. Man föreslår att de kommunala bostadsföretagens ska få utöva sin hyresnormerande roll subjektivt, utan krav på att hyrorna sätts i enlighet med normen, d v s bruksvärdet. En sådan godtycklig hyressättning kommer att bli förödande för de privata företagen. Sveriges Fastighetsägare menar dessutom att hyresnormerande bestämmelser inte är förenliga med EG-rätten. *** För ytterligare information, kontakta gärna Sveriges Fastighetsägares utredningschef Per-Åke Eriksson, 08-613 57 20, eller informationschef Erik von Hofsten, tfn 08-613 57 30 eller 0708-13 57 20. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00190/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar