Bostadspropositionen ger inga nya lägenheter

Bostadspropositionen ger inga nya lägenheter Regeringens proposition om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skickar negativa signaler till de privata bostadsföretag som har ett starkt intresse av att bygga hyresbostäder och utveckla hyresrätten. De negativa signalerna är många: Huvudorsakerna till problemen på landets hyresmarknader är inte brister i det kommunala agerandet. Huvudorsakerna till att det inte byggs hyresbostäder och att hyresrätter rivs eller omvandlas till bostadsrätter är den extra straffbeskattningen på hyresrätten och en hyresreglering som hindrar hyresvärdarna från att bygga och hyra ut de bostäder som enskilda människor vill ha. Regeringen är beredd att införa tvångslagstiftning, även om det - som lagrådet har konstaterat - strider mot grundläggande rättsprinciper och det kommunala självstyret. Propositionen åtföljs av hotelser från ansvarig minister om ytterligare tvångsåtgärder i form av en bostadsanvisningslag. Genom att hota med att inskränka bostadsföretagens rätt att råda över sin egendom visar regeringen att den inte utesluter brott mot den grundlagsskyddade äganderätten. - I ett läge då tillgången till bra boende har blivit en trång sektor för den fortsatta tillväxten och hyresboendet minskar kraftigt behövs helt andra åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Förväntningarna på en bostadspolitisk proposition kom tyvärr på skam. - På nytt bekräftas hur den politiska omsorgen om hyresrätten riskerar att bli dess död. Genom sin proposition och uteblivna åtgärder för att komma till rätta med huvudproblemen slår regeringen i nya spikar i hyresrättens kista. De bostadsökande i Sverige är bara att beklaga, säger Bengt Nyman, VD i Sveriges Fastighetsägare. För ytterligare information kontakta gärna Bengt Nyman, VD i Sveriges Fastighetsägare, tfn 0708-80 11 53, utredningschef Per-Åke Eriksson, tfn 0708-48 04 12 eller informationschef Erik von Hofsten, tfn 070-813 57 20. Sveriges Fastighetsägare är intresseorganisationen för landets privata fastighetsägare som äger och förvaltar 710 000 hyresbostäder och merparten av alla kommersiella fastigheter. Nära 20.000 fastighetsägare är medlemmar i organisationen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00300/bit0002.pdf

Dokument & länkar