Akut brist på studentbostäder i hela landet. 27 av 30 studieorter kan inte garantera ett boende vid terminsstart.

SFS årliga bostadsrapport visar återigen på en svår situation för landets studenter. SFS har kartlagt bostadsituationen på 30 studieorter och det är en dyster bild av studentsverige som framträder. 

-          Även i år tvingas studenter att sova på soffor och i campingstugor vid terminsstart för att få tak över huvudet, det är oacceptabelt, säger Erik Pedersen, vice ordförande för Sverige förenade studentkårer, SFS.

Årets rapport visar en försämring av bostadssituationen på flera studieorter i landet. Endast 3 av 30 studentstäder kan erbjuda ett boende inom 30 dagar.

-          Regeringen måste agera kraftfullt för det här är ingen storm som blåser över. Ett riktat statligt stöd till nyproduktion är ett måste, Sveriges studenter kan inte vänta längre, säger Erik Pedersen.

I den bifogade rapporten presenteras bostadssituationen stad för stad.

Politisk sekreterare & pressansvarig
Sveriges förenade studentkårer
 08-545 701 13
andreas.asander@sfs.se
www.sfs.se


Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer som sammanlagt representerar cirka 290 000 studenter och doktorander vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan.

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

SFS Bostadsrapport 2012 Akut brist på studentbostäder i hela landet. 27 av 30 studentstäder kan inte garantera ett boende vid terminsstart.
Twittra det här

Citat

Regeringen måste agera kraftfullt för det här är ingen storm som blåser över. Ett riktat statligt stöd till nyproduktion är ett måste, Sveriges studenter kan inte vänta längre
Erik Pedersen