Nytt kollektivavtal klart för Sveriges hamnar

Sveriges Hamnar har tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet. Det nya avtalet gäller fram till den 30 juni 2011.
Den bestämmelse i avtalet som avser arbetsgivarens rätt att schemalägga arbetet, och som Transport varslat om konflikt för att få ändrad, kvarstår i sin helhet.

Med anledning av avtalet vill Sveriges Hamnar ge följande kommentar:
Sveriges Hamnar har känt ett starkt stöd från det svenska näringslivet för att värna hamnarnas effektivitet och service under förhandlingarna. Under hela förloppet har vi försökt föra konstruktiva samtal med Transport för att skapa ett avtal som samtliga inblandade parter känner sig nöjda med. Tyvärr kan vi inte säga att Transport visat ett lika konstruktivt agerande i denna infekterade situation utan man har istället tagit till stridsåtgärder. Detta har inneburit stora kostnader för hamnarnas svenska och utländska kunder.

Sveriges Hamnar är nöjda med att idag ha kommit fram till ett bra avtal som kommer att skapa arbetsro i våra hamnar under en lång period. Löneökningarna i avtalet stämmer överens med de nivåer som överenskommits med Transport på andra avtalsområden som saknar löneglidning. Nu förutsätter vi att Transport framöver är beredda att på allvar diskutera vår gemensamma framtid och hur vi ska skapa effektiva och konkurrenskraftiga hamnar i Sverige.


För ytterligare kommentarer kontakta Peter Jeppsson vd Sveriges Hamnar och TransportGruppen på 0730-44 71 01 eller pressekreterare Dag Gustavsson på 070-319 24 44

Om oss

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.