Allt bättre ekonomi för företagen

Företagens ekonomiska läge har förbättrats sedan i höstas och kommer att stärkas ytterligare det närmaste halvåret. Det gäller särskilt kemi- och skogsindustriföretag. Det framgår av Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

– Vår bedömning är att det skett en vändning och att de företag som verkar i konkurrens på den internationella marknaden nu ser ljuset i tunneln, säger Staffan Bjurulf, samhällsekonomisk utredare på Sveriges Ingenjörer.  

Sveriges Ingenjörer har frågat sina lokala representanter på 665 industri- och tjänsteföretag. Totalt anser nu 83 procent att ekonomin på deras företag är god eller tillfredställande, att jämföra med 78 procent i september.

Framförallt kemiföretagen har haft en stark utveckling senaste halvåret, från 72 till 95 procent. Även skogsindustrin, från 76 till 87 procent.

– Insteg i nya marknader bidrar till den positiva utvecklingen för kemiföretagen, och skogsindustrin har genomgått en stor omställning – från tidnings- och finpapper till andra papperskvaliteter som kartong och förpackningar – som nu slagit igenom, säger Staffan Bjurulf.

Framtidstron i både industri- och tjänstesektorn är fortsatt positiv för det närmaste halvåret. 92 procent inom industrin bedömer att ekonomin kommer vara oförändrad eller bättre, inom tjänstesektorn hela 95 procent.

Sveriges Ingenjörers konjunkturrapport bifogas (pdf).

För mer information:
Staffan Bjurulf, samhällsekonomisk utredare, 073-360 61 78
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 142 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera