Barnlediga ingenjörer blir bättre på jobbet

Ingenjörerna har gjort ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten; allt fler pappor är hemma längre med barnen. Både män och kvinnor som varit föräldralediga upplever också att de blivit effektivare och bättre på jobbet. Det visar ”Kids och karriär”, en rapport och enkät om föräldraledighet från Sveriges Ingenjörer.

– Att föräldraledighet är utvecklande har vi haft på känn länge. Nu får vi det bekräftat. Även arbetsgivarna kan glädjas åt att de anställda får ett lyft, säger Helene Sjöman, jämställdhetsansvarig på Sveriges Ingenjörer.

Andelen ingenjörspappor som tog ut mer än sex månader har nästan fördubblats på sex år, från 15 procent 2005 till 29 procent 2011. Arbetsgivarna har även blivit bättre på att underlätta kombinationen arbete/föräldraskap.

De flesta, både män och kvinnor, upplever också att föräldraledigheten utvecklat dem positivt i arbetet; till exempel samarbetsförmåga och konflikthantering.

  • 83 procent av papporna och 91 procent av mammorna svarade att de blivit bättre på att prioritera.
  • 63 procent av papporna och 83 procent av mammorna blivit effektivare.
  • Hälften av papporna anser sig ha blivit mer empatiska.

Röster ur enkäten om föräldraledighetens positiva påverkan på arbetet:

”Tål stress bättre” (pappa) / ”Tålamod, argumentationsteknik – kan jag få en 5-åring att hänga upp sina kläder kan jag klara vad som helst” (mamma)

Tre fjärdelar hade velat stanna hemma längre, om de haft möjlighet. Ekonomin var det vanligaste hindret.

– Utökad löneutfyllnad från arbetsgivaren och höjning av taket i föräldrapenningen vore mer än välkommet. Varje ingenjör ska få möjlighet att ta ut föräldraledighet i den utsträckning han eller hon önskar och kunna kombinera jobb och barn utan att bli missgynnad, säger Helene Sjöman.

För mer information:

Helene Sjöman, jämställdhetsansvarig, 08-613 80 29, 070-341 97 61

Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina mer än 130 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar