CF kan införa kollektiv inkomstförsäkring

Report this content

CF kan införa kollektiv inkomstförsäkring CF kan bli det första enskilda Sacoförbundet som inför en kollektiv inkomstförsäkring för sina medlemmar. På tisdagens fullmäktigemöte uppdrogs åt förbundsstyrelsen att skyndsamt utreda möjligheterna. -Eftersom ingenjörer jämfört med andra grupper har en så pass låg arbetslöshet så kan premien för en kollektiv inkomstförsäkring komma att ligga på en rimlig nivå, kring 30 kronor, säger CF:s förbundsdirektör Richard Malmborg. Det visar de förhandsstudier vi gjort. Tanken bakom den kollektiva inkomstförsäkringen är att man skall kunna leva på lönen, även om man är arbetslös. De flesta av CF:s medlemmar tjänar över det s k taket och drabbas av en rejäl inkomstminskning när de blir arbetslösa eller sjukskrivna. Därför vill CF undersöka möjligheten till en försäkring som skulle ge CF:s medlemmar ersättning utöver a-kassans ersättning som maximalt är 14 960 kronor per månad. Som det fungerar idag får endast en del 80 procent av sin lön vid arbetslöshet. Ju mer man tjänar ju större blir inkomstbortfallet. - Med en inkomstförsäkring kan du bo kvar i din bostad och klara dina utgifter även om du blir tillfälligt arbetslös, säger Richard Malmborg. En kollektiv inkomstförsäkring skulle innebära en ökad trygghet för CF:s medlemmar. -Inte minst gäller detta för de yngre medlemmarna och för övriga som inte omfattas av trygghetsavtalet. Men även rörligheten bland våra äldre medlemmar kan komma att öka då trygghetsaspekten i högre utsträckning än tidigare är tillgodosedd även för dessa, fortsätter Richard Malmborg. Beslutet vid CF:s fullmäktige innebär att styrelsen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna för en kollektiv inkomstförsäkring för CF:s samtliga 95 000 medlemmar. Styrelsen får också mandat att införa en inkomstförsäkring efter rådgivning med fullmäktiges ledamöter. För mer information kontakta: Richard Malmborg, förbundsdirektör, telefon: 070-564 13 63 Agneta Wändell, informationschef, telefon: 070-630 78 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00660/wkr0002.pdf

Dokument & länkar