Företagen riskerar sin framtida konkurrenskraft

Välkommen på inspirerande lunchseminarium där Sveriges Ingenjörer presenterar en ny rapport om kompetens, konjunktur och innovationsförmåga följt av en paneldiskussion.

Många ingenjörsföretag går väldigt bra i högkonjunkturen. Baksidan är att en majoritet av ingenjörerna är överbelastade på jobbet. Det medför risk för ökad ohälsa och sjukfrånvaro. Vad krävs för att arbetsgivare och fack ska kunna ta ett samlat grepp över både arbetsmiljö och konkurrenskraft?

Rapporten visar också att företagen satsar allt mindre på kompetensutveckling, trots att resurserna finns i den goda konjunkturen. Nu mer än någonsin behövs satsningar för att klara Sveriges långsiktiga kompetensbehov. Kan politikerna erbjuda förslag och lösningar på de behov som finns?

Resultaten bygger på en enkät till 665 av Sveriges Ingenjörers förtroendevalda som representerar 92 000 yrkesverksamma ingenjörer på landets teknik- och kunskapsintensiva företag.

I panelen:

Jennie Nilsson (S), ordförande i Näringsutskottet och Per Åsling (C), ordförande i Skatteutskottet

Lisa Bondesson, utredningschef på Sveriges Ingenjörer och Maria Rosendahl, chef Kompetensförsörjning & innovation på Teknikföretagen

Nils Karlsson, VD för Ratio

Tid och plats:

Torsdag 26 oktober kl. 12:00-13:30

KTH Nymble, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm

Vi bjuder på lunchsmörgås

För mer information:
Alexander Orlinge, pressekreterare: alexander.orlinge@sverigesingenjorer.se / 070-962 47 33

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 145 500 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Dokument & länkar