Gävles skarpaste ingenjörer presenterar innovativa energilösningar

Sveriges Ingenjörer och dess riksomfattande satsning Idélandet Sverige samlade under gårdagen (22 feb) 15 ingenjörer från Gävle i en kreativ workshop, en så kallad tänktank. Uppdraget var att utveckla nya, smarta idéer för regionen och dess energiförbrukning. 

Vi står inför stora utmaningar, inte minst inom miljö och energiförsörjning. Vikten av att tänka nytt och utnyttja den utvecklingspotential som finns inom ny teknik och innovationer kan inte nog överskattas. Ingenjörerna, yrkesverksamma såväl som studenter, från Gävleborg fick en utmaning som potentiellt kan revolutionera energiförsörjningen för framtidens fastigheter:

Hur kan framtidens fastigheter öka sin egenförsörjning av el genom förnyelsebara alternativ där vätgas kan vara en källa till energilagring?
Ta fram tekniska lösningar för både bostäder och kontorsfastigheter. 

Ingenjörernas idéer handlade mycket om att utnyttja flera olika energilösningar för att bygga framtidens elförsörjning. Fastigheter och stadsdelar kan generera sin egen el genom mindre sammankopplade system. Att t ex kombinera solceller, nya typer av vibrationsfria vindkraftverk och små bränsleceller gör det möjligt att alstra den el som behövs.

– De här idéerna har en enorm potential. De visar verkligen på de möjligheter till energibesparing och elgenerering som finns för bostäder och fastigheter, säger Simon Lefvert, projektledare för Idélandet Sverige hos Sveriges Ingenjörer.

Presentationen av ingenjörernas idéer hölls på Clarion Hotell Winn i Gävle. Under kvällen höll även klimatexperten Martin Hedberg en föreläsning om hur klimatet snabbt förändras på grund av utsläppen av växthusgaser.

I panelen under kvällen medverkade:

Anders Lundell, utvecklingsstrateg, Sandvikens kommun

Ulrika Malmkvist, Movexum

Daniel Roos, Sandvik Materials Technology 

För mer information vänligen kontakta:

Simon Lefvert, projektledare Idélandet Sverige hos Sveriges Ingenjörer

Simon.Lefvert@sverigesingenjorer.se, 070 745 66 67

För intervjuförfrågningar, pressinformation och bilder vänligen kontakta:

Liza Skoglund, liza@balodis.se, 072 350 92 22

Idélandet Sverige är Sveriges Ingenjörers satsning för att lyfta och visa hur ingenjörer med sin kombination av tekniskt kunnande och innovationsförmåga kan bidra till välfärd och tillväxt. Resan går till 15 orter och på varje plats samverkar de med regionala företrädare för politik, näringsliv och högskola för att ge en grupp ingenjörer utmaningar. Idéerna som tas fram under en ”tänktank” presenteras sedan inför en panel, ingenjörskollegor och beslutsfattare från respektive region. Sveriges Ingenjörer som står bakom Idélandet Sverige består av cirka 145 500 svenska ingenjörer.

www.idelandet.se 

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 145 500 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera