Idélandet Sverige samlar Luleås skarpaste ingenjörer och presenterar: Nya idéer för fiskodling i slutna kretslopp och i kraftverksdammar

Sveriges Ingenjörer och dess riksomfattande satsning Idélandet Sverige har under två dagar samlat 18 ingenjörer från Luleå i en tänktank för att utveckla innovativa idéer för regionen. Idag, den 1 december, på Kulturens hus presenterades tre starka idéer som kan appliceras lokalt men även nationellt. 

Vi har många utmaningar framför oss, både vad gäller energiförsörjning, hållbarhet, miljö och hälsa. Vikten av att tänka nytt och utnyttja den utvecklingspotential som finns inom teknik och nya innovationer kan inte nog överskattas. Ingenjörerna i Luleå har hittat innovativa lösningar inom två områden:

  • Hur kan vi med nya tekniska lösningar använda Norrbottens stora vattenresurser? Hur kan vi på ett hållbart sätt öka produktionen av odlad fisk?
  • Hur kan svensk gruvindustri extrahera fler värdefulla metaller ur den malm som idag läggs på slagghög?

Nedan följer en förklaring av ingenjörernas tre idéer:

Glänsande rester från gruvbrytning blir byggmaterial

Miljontals ton rester från malmbrytningen i norra Sverige läggs varje år på deponi. Men resterna går utmärkt att förädla till ett exklusivt byggmaterial. Stenen kan användas för att klä väggar och tak, användas till golv och bänkskivor och mycket annat. De magnetiska egenskaperna hos materialet ger dessutom nya möjligheter för inredare och arkitekter.

Industrin ger värme åt fiskodling i slutet kretslopp

Världen behöver mer protein och fisk är en av de bästa källorna. Industriell fiskodling i kalla klimat har tuffa motståndare: is, hårda vindar och kallt vatten. Genom att använda värmen som genereras från stora processindustrier kombinerat med pirar isoleras fiskodlingen från de stora hoten. Dessutom odlas fodret i stora växthus och avfall från odlingen tas tillvara. Allt för att skapa ett kretslopp som påverkar miljön så lite som möjligt.

Kraftverksdamm passar för industriell odling av ädelfisk

Norra Sveriges stora kraftverksdammar är utmärkta miljöer för att starta industriell fiskodling. Det rena sötvattnet i älvarna möjliggör odling av fin ädelfisk med högt förädlingsvärde. Mycket av förutsättningarna för att starta finns redan: bra infrastruktur för transporter och i flera fall kunskap om fiskodling på plats. Avfallet från fiskodlingen rötas och används till att odla mer fisk eller andra grödor för att minimera det ekologiska fotavtrycket.

- Om vi lyckas återanvända rester från malmbrytningen i den extrema byggboom Sverige  befinner sig i har vi ett strålande exempel på en hållbar innovation. Om vi sedan kan använda regionens befintliga kraftverksdammar till att odla fisk i och låta avfallet ingå i ett kretslopp, då kan Luleå bidra till att minska de ekologiska fotavtrycken för fiskodling, säger Simon Lefvert, projektledare Idélandet Sverige hos Sveriges Ingenjörer.

I panelen under presentationen i Luleå medverkade:

Jan Moström, VD LKAB

Jeaneth Johansson, biträdande professor, Luleå tekniska universitet

Matz Engman, VD Luleå näringsliv

Mikael Larsson, forskningschef Swerea MEFOS

Om Idélandet

Vi står inför enorma utmaningar, inte minst vad gäller miljön. Om jordens resurser ska räcka behöver vi tänka både nytt och smart samt utnyttja den oerhörda utvecklingspotential som finns inom ingenjörskonsten, teknik och nya innovationer. Nyskapande tankar är grunden till all utveckling och syftet med Idélandet är att erbjuda kreativa svar på några av framtidens viktigaste frågor.

Resan går till 15 olika orter och på varje plats samverkar Sveriges Ingenjörer med regionala företrädare för politik, näringsliv och högskola för att ge en grupp ingenjörer utmaningar. Idéerna, som tas fram under en ”tänktank”, presenteras sedan inför en panel, ingenjörskollegor och beslutsfattare från respektive region. I vår besöker Idélandet tre nya orter.

Sveriges Ingenjörer som står bakom Idélandet Sverige består av cirka 144 000 svenska ingenjörer.

För mer information vänligen kontakta:

Simon Lefvert, projektledare Idélandet Sverige hos Sveriges Ingenjörer

Simon.Lefvert@sverigesingenjorer.se, 070 745 66 67

För intervjuförfrågningar, pressinformation och bilder vänligen kontakta:

Liza Skoglund, liza@balodis.se, 072 350 92 22

www.idelandet.se 

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 144 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Media

Media