Idélandet Sverige samlar regionens skarpaste ingenjörer och presenterar: Självförsörjande skärgårdsöar och gröna vägar i Göteborg

Sveriges Ingenjörer och dess riksomfattande satsning Idélandet Sverige har under två dagar samlat 20 Göteborgs-ingenjörer i en tänktank för att utveckla innovativa idéer för regionen.
Idag, den 20 oktober, presenteras tre starka idéer som kan appliceras lokalt men även nationellt.

Vi har många utmaningar framför oss, både vad gäller energiförsörjning, miljö och hälsa. Vikten av att tänka nytt och utnyttja den oerhörda utvecklingspotential som finns inom teknik och nya innovationer kan inte nog överskattas. Göteborgs ingenjörer har hittat nya lösningar inom både energi och stadsplanering. Exempel är hållbara energilösningar året om för avlägset placerade fastigheter i Göteborgs skärgård samt idéer för en säker stadsmiljö nu när självkörande fordon är en framväxande realitet.

Nedan följer en förklaring av de tre idéerna:

Smarta Eva gör öar självförsörjande på energi
Idén Smarta Eva visar hur små samhällen kan bli självförsörjande på värme och el. Glesbygd och bebodda öar har – liksom samhället i stort – mycket att vinna på ett ökat oberoende. Smarta Eva kombinerar en avvägd blandning av i dag tillgängliga energislag med en intelligent styrning av energin till hushållen, allt för att få ned förbrukningen.

Konceptet bygger på invånarnas vilja att gemensamt och individuellt ta ansvar för sin energiförbrukning.  Dessutom används lagring av energi på olika sätt som exempelvis batterier och värmelagring i hus. 

(Illustration finns, se bilaga).

Självkörande fordon – olika fordon för alla tillfällen och behov
När de självkörande fordonen intar staden öppnas möjligheter för ett nytt sätt att resa. Med små, självkörande modulära fordon anpassade efter dina egna behov för dagen blir resorna effektivare, roligare och säkrare. Fordonen bokas och styrs via en digital plattform och finns i många olika skepnader: unika transportenheter anpassade för vila och avkoppling, kontorsenheter för arbete under resan och en underhållningstransport för rekreation för att ta några exempel. För snabba transporter mellan Sveriges städer finns särskilda, snabbgående tåg som rymmer många fordon samtidigt.  

(Illustration finns, se bilaga).

Green Road – en infrastruktur för en grön stad
Välkomna till ert nya gröna Göteborg med en helt ny infrastruktur för de framtida självkörande fordonen. Genom att bygga särskilda vägar för självkörande fordon och utnyttja att de inte behöver lika mycket plats i stadsrummet skapas gröna vägar som ökar säkerheten för alla i trafiken. Dessutom kan dessa gröna vägar ta hand om dagvatten och miljöföroreningar på samma sätt som de gröna tak som finns i dag.

(Illustration finns, se bilaga).

– Ingenjörerna i Göteborg är innovativa och ligger långt fram i sina tankar kring miljö, energi och stadsbyggnad. Självförsörjande öar vad gäller energi och gröna vägar med självkörande bilar kan vi förhoppningsvis se inom en snar framtid i Göteborg, säger Simon Lefvert, projektledare Idélandet Sverige hos Sveriges Ingenjörer.

I panelen under presentationen i Göteborg medverkade:

Anders Linder, chef ytradarsystem, SAAB

Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet

Birgitta Losman (mp), ordförande regionutvecklingsnämnden

Hans Rothenberg, riksdagsledamot (M), ordinarie i Näringsutskottet, samt ledamot av Business Region Göteborg 

Kommentator på fordonsutmaningen: Magnus Sundemo, Volvo cars

Om Idélandet

Vi står inför enorma utmaningar, inte minst miljömässigt. Om jordens resurser ska räcka behöver vi tänka både nytt och smart samt utnyttja den oerhörda utvecklingspotential som finns inom ingenjörskonsten, teknik och nya innovationer. Nyskapande tankar är grunden till all utveckling och syftet med Idélandet är att erbjuda kreativa svar på några av framtidens viktigaste frågor.

Resan går till 15 olika orter och på varje plats samverkar Sveriges Ingenjörer med regionala företrädare för politik, näringsliv och högskola för att ge en grupp ingenjörer utmaningar. Idéerna, som tas fram under en ”tänktank”, presenteras sedan inför en panel, ingenjörskollegor och beslutsfattare från respektive region. Senare i höst besöker Idélandet Västerås (10 nov) och Luleå (1 dec).

Sveriges Ingenjörer som står bakom Idélandet Sverige består av cirka 144 000 svenska ingenjörer.

För mer information vänligen kontakta:

Simon Lefvert, projektledare Idélandet Sverige hos Sveriges Ingenjörer

Simon.Lefvert@sverigesingenjorer.se, 070 745 66 67

För intervjuförfrågningar, pressinformation och bilder vänligen kontakta:

Liza Skoglund, liza@bystrombalodis.se, 072 350 92 22

www.idelandet.se 

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 144 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Media

Media