Idélandet Sverige samlar Uppsalas vassaste ingenjörer och presenterar agrorobot för vertikal odling och väderskyddad cykelled

Sveriges Ingenjörer och dess riksomfattande satsning Idélandet Sverige har under två dagar samlat 16 Uppsala-ingenjörer i en tänktank för att utveckla innovativa idéer för regionen. Idag, den 29 september, presenteras tre starka idéer som löser problemet med vertikal odling, gör det möjligt att cykla året runt mellan Uppsala och Södra Gunsta samt gör livet som pensionär lättare och mer hälsosamt.

Alltid medvind i energigivande cykelled
Idén Passaden är en väderskyddad cykelled mellan Uppsala och det nya bostadsområdet Södra Gunsta. Leden gör det möjligt att cykla i alla väder, året runt, då temperaturen alltid hålls behagligt ljum. Värmen genereras av solceller integrerade i Passadens tak och ger upp till 10 MW, långt mer effekt än vad som behövs för att värma upp leden. Bara leden ger på så sätt en tredjedel av Uppsalas etappmål för solenergi fram till 2020. Leden är dessutom utrustad med fläktar som ger en kraftig medvind oberoende av i vilken riktning man cyklar. (Illustration finns, se bilaga).

Vertikalodling med hjälp av robot
Att odla på husfasader är ofta ett bra alternativ eftersom odlingarna inte tar upp värdefull tomtmark i tätbebyggda områden. Att transportera näring och att sköta odlingarna har dock hittills varit svårt. Med nya Agrorobot blir det möjligt att odla och underhålla vertikala odlingar på små ytor. Roboten både sår, skördar och underhåller direkt på husväggen. Ytterligare en nyhet är att plantorna får sin näring via det lokala avloppsvattnet som tas omhand och behandlas vilket gör Agrorobots näringslösning helt luktfri. Odlingarna blir på detta sätt en del av ett hållbart kretslopp i bostadsområdet samtidigt som skötseln av växterna minskar avsevärt. I förlängningen minskar också behovet av transporter till och från odlingarna. (Illustration finns, se bilaga).

Pensionärskörkortet
Omställningen till att bli pensionär är stor på flera sätt. Under många andra livsförändringar erbjuds hjälp och support, som exempelvis studievägledning, inskolning, yrkesvägledning, jobbcoach och föräldragrupper. När man blir pensionär finns det däremot ingen vägledning att få. Samhället vinner mycket på om pensionärer fortsätter att lita till sig själva och fattar bra beslut som passar just dem. Idén med pensionärskörkortet är en intelligent plattform som följer individen genom åren som pensionär. Den ger självklart den samhällsinformation som behövs men har även en artificiell intelligens som utvärderar och föreslår aktiviteter utifrån mental, social och fysisk status. Coachning och vägledning ges både via plattformen och personliga möten. (Illustration finns, se bilaga).

De innovativa idéer som kom fram i Uppsala visar än en gång på ingenjörernas viktiga roll som problemlösare av våra samhällsutmaningar. Att cykla i en ljummen, energisnål medvind in till Uppsala mitt i vintern skulle i alla fall få mig att lämna bilen, säger Simon Lefvert, projektledare för Idélandet Sverige på Sveriges Ingenjörer.

I panelen under presentationen i Uppsala medverkade:

Per Holmgren, miljödebattör och naturskadespecialist Länsförsäkringar
Anna Rutgersson, professor i meteorologi och rektorsråd för hållbar utveckling, Uppsala universitet
Eva Sterte, VD Sportfastigheter och tidigare näringslivschef, Uppsala Kommun
Mohammad Hassan (L), kommunalråd, Uppsala kommun

Om Idélandet
Vi står inför enorma utmaningar, inte minst miljömässigt. Om jordens resurser ska räcka behöver vi tänka både nytt och smart samt utnyttja den oerhörda utvecklingspotential som finns inom ingenjörskonsten, teknik och nya innovationer. Nyskapande tankar är grunden till all utveckling och syftet med Idélandet är att bjuda på kreativa svar på några av framtidens viktigaste frågor.

Resan går till 15 olika orter och på varje plats samverkar Sveriges Ingenjörer med regionala företrädare för politik, näringsliv och högskola för att ge en grupp ingenjörer utmaningar. Idéerna, som tas fram under en ”tänktank”, presenteras sedan inför en panel, ingenjörskollegor och beslutsfattare från respektive region. Senare i höst besöker Idélandet Göteborg (20 okt), Västerås (10 nov) och Luleå (1 dec).

Sveriges Ingenjörer som står bakom Idélandet Sverige består av cirka 144 000 svenska ingenjörer.

För mer information vänligen kontakta:
Simon Lefvert, projektledare Idélandet Sverige hos Sveriges Ingenjörer Simon.Lefvert@sverigesingenjorer.se, 070 745 66 67

För intervjuförfrågningar, pressinformation och bilder vänligen kontakta:

Liza Skoglund, liza@bystrombalodis.se, 072 350 92 22 

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 144 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Media

Media