Idélandet Sverige samlar Västerås skarpaste ingenjörer och presenterar: Smart, digitalt golv - Balanshjälp för äldre – Rollator 2.0

Sveriges Ingenjörer och dess riksomfattande satsning Idélandet Sverige har under två dagar samlat 30 ingenjörer från Västerås i en tänktank för att utveckla innovativa idéer för regionen. Idag, den 10 november, presenteras tre starka idéer som kan appliceras lokalt men även nationellt.

Vi har många utmaningar framför oss, både vad gäller energiförsörjning, hållbarhet, miljö och hälsa. Vikten av att tänka nytt och utnyttja den utvecklingspotential som finns inom teknik och nya innovationer kan inte nog överskattas. Ingenjörerna i Västerås, som är den elfte staden som besöks, har hittat nya lösningar inom både bygg och stadsplanering samt stöd för äldre.

Nedan följer en förklaring av de tre idéerna:

Smart golv vägleder dig i Västerås nya resecentrum

Västerås får inom en snar framtid ett nytt resecentrum som ska fungera som stadens infrastrukturella knutpunkt, allt samlat under ett tak. Detaljplanen väntas vara klar i slutet av 2017. Ingenjörerna föreslår att ett smart, digitalt golv blir besökarens ledsagare och informationskälla. Golvet visar vägen och berättar när tågen avgår. Det kan tala om var närmaste lediga toalett finns eller i vilken vagn eller buss det finns lediga sittplatser. Golvet kan också rita upp tillfälliga lekytor för barn eller ge anslutningsförslag till enskilda resenärer.

Balanshjälp förhindrar fall hos äldre

När vi åldras ökar risken för svåra fall. En av orsakerna bakom detta är försämrad balans. Genom att skapa en balanshjälp med flera olika delar kan man minska risken drastiskt. Balanshjälpen kopplas in i örat, upptäcker obalans och skapar sedan alternativa signaler till musklerna för att förhindra att man faller. Denna kan kombineras med en balansväst som även den upptäcker obalans och motverkar fall genom att flytta vikter.

Rully – en smartare rollator

Vi lever allt längre. Rollatorn, som många äldre använder, behöver utvecklas så att vi kan klara oss själva längre. Med den smarta ledsagaren Rully blir det möjligt att fortsätta att gå i trappor och röra sig fritt i terräng. Rully ger stöd både inomhus och utomhus och ger ett aktivt stöd så att den äldre kan resa sig från en stol eller toalett. Inbyggda motorer och gyron gör den extremt stabil. Målet är att den ska bidra till att behålla rörlighet och styrka bland äldre. Friheten kan behållas längre upp i åldrarna samtidigt som Rully minskar trycket på äldreomsorgen.

- Ingenjörerna i Västerås har på ett innovativt sätt vävt ihop teknik, stadsplanering och arkitektur i sin idé om ett smart golv i stadens nya resecentrum, säger Simon Lefvert, projektledare Idélandet Sverige hos Sveriges Ingenjörer.

I panelen under presentationen i Västerås medverkade:

Mikael Dahlgren, forskningschef ABB

Peter Gustafsson, professor vikarierande prorektor, Mälardalens Högskola

Helena Jerregård, VD SICS, Västerås


Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad

Om Idélandet

Vi står inför enorma utmaningar, inte minst miljömässigt. Om jordens resurser ska räcka behöver vi tänka både nytt och smart, samt utnyttja den oerhörda utvecklingspotential som finns inom ingenjörskonsten, teknik och nya innovationer. Nyskapande tankar är grunden till all utveckling och syftet med Idélandet är att erbjuda kreativa svar på några av framtidens viktigaste frågor.

Resan går till 15 olika orter och på varje plats samverkar Sveriges Ingenjörer med regionala företrädare för politik, näringsliv och högskola för att ge en grupp ingenjörer utmaningar. Idéerna, som tas fram under en ”tänktank”, presenteras sedan inför en panel, ingenjörskollegor och beslutsfattare från respektive region. Senare i höst besöker Idélandet Luleå (1 dec).

Sveriges Ingenjörer som står bakom Idélandet Sverige består av cirka 144 000 svenska ingenjörer.

För mer information vänligen kontakta:

Simon Lefvert, projektledare Idélandet Sverige hos Sveriges Ingenjörer

Simon.Lefvert@sverigesingenjorer.se, 070 745 66 67

För intervjuförfrågningar, pressinformation och bilder vänligen kontakta:

Liza Skoglund, liza@bystrombalodis.se, 072 350 92 22

www.idelandet.se 

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 144 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Media

Media