Ingenjörer jobbar två veckor gratis

Två av tre ingenjörer arbetar övertid och då 140 timmar per år, tre arbetsveckor. Det innebär att många jobbar två veckor ”gratis”, det vill säga utan ersättning i vare sig pengar eller ledighet. Det framgår av ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

– Arbetsgivare får naturligtvis inte utnyttja våra medlemmar så att de sliter ut sig i förtid, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

I Sveriges Ingenjörers löneenkät, som besvarats av 70 000 yrkesverksamma medlemmar, uppger två av tre (66 procent) att de jobbar övertid och då i snitt tolv timmar per månad. Det blir drygt 140 timmar per år – vilket motsvarar dryga tre arbetsveckor.

– Nästan hälften av ingenjörerna har kvittat sin betalda övertidsersättning mot en extra semestervecka. Det kan se bra ut på pappret – men när de jobbar övertid motsvarande tre veckor jobbar de ju i praktiken två veckor gratis, framhåller Camilla Frankelius.

– Att arbeta så mycket övertid blir i längden väldigt slitsamt och det gagnar varken de anställda eller företagen.

Slår man ihop ingenjörernas övertid blir det sammanlagt 10 miljoner övertidstimmar, vilket motsvarar cirka 5 200 heltidstjänster.

– Övertiden visar på behovet av ingenjörer – men det håller inte att arbetsgivare utnyttjar och underlåter att kompensera dem för deras extra arbetsinsatser, säger Camilla Frankelius.

För mer information:
Camilla Frankelius, förhandlingschef, 070-328 15 49
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 142 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Media

Media