Karlskronas ingenjörer presenterar framtidens algproduktion

Sveriges Ingenjörer och dess riksomfattande satsning Idélandet Sverige samlade idag (22 mars) 12 ingenjörer från Karlskrona i en kreativ workshop, en så kallad tänktank. Uppdraget var att utveckla nya, smarta och innovativa idéer för regionen där huvudfrågan var: Hur kan vi i framtiden använda alger för både mat och energi?

Med hjälp av teknik, innovationer och smarta idéer kan vi på ett hållbart sätt lösa många av de utmaningar som vi står inför. Exempel på viktiga områden med stor potential är energi- och matförsörjning.

Utmaningen för ingenjörerna i Karlskrona var: 

Hur kan vi designa algproduktion som är funktionell och kostnadseffektiv för framtidens krav på fossilfri energi och nya sätt att producera livsmedel? 

- Ingenjörerna i Karlskrona lyfte idéer om hur alger automatiskt kan samlas in på stränder och användas till energiproduktion. En idé handlade om hur man kan använda spillvatten från hushållet för att ge näring till algproduktion i det egna hemmet. Algerna kan sedan både användas till att producera energi och till matlagning, berättar Simon Lefvert, projektledare Idélandet Sverige hos Sveriges Ingenjörer. 

Alger är näringsrika och kan bli ett viktigt livsmedel i framtiden. Redan nu ser vi nya algprodukter dyka upp på marknaden. Alger kan användas inom så skilda områden som biobränsle, framställning av biobaserade material som ersätter de oljebaserade, samt läkemedel, hälsoprodukter och kosmetika. Alger kan odlas antingen i havet eller i tankar på land, vilket gör att de inte konkurrerar om den värdefulla markytan. Mikroalger odlas typiskt på land i en bioreaktor. Idag har dock dessa reaktorer låg effektivitet och är dyra, vilket gör det svårt att konkurrera med fossila bränslen.

Under kvällen på Scandic Karlskrona, då idéerna presenterades, fanns även en panel bestående av Henric Johnson, prorektor BTH samt Carl-Martin Lanér, kommundirektör Karlskrona kommun, på plats.

För mer information vänligen kontakta:

Simon Lefvert, projektledare Idélandet Sverige hos Sveriges Ingenjörer
Simon.Lefvert@sverigesingenjorer.se, 070 745 66 67

För intervjuförfrågningar, pressinformation och bilder vänligen kontakta:
Liza Skoglund, liza@balodis.se, 072 350 92 22

Idélandet Sverige är Sveriges Ingenjörers satsning för att lyfta och visa

hur ingenjörer med sin kombination av tekniskt kunnande och innovationsförmåga kan bidra till välfärd och tillväxt. Resan går till 15 orter och på varje plats samverkar de med regionala företrädare för politik, näringsliv och högskola för att ge en grupp ingenjörer utmaningar. Idéerna som tas fram under en ”tänktank” presenteras sedan inför en panel, ingenjörskollegor och beslutsfattare från respektive region.

www.idelandet.se 

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera