Eva Piscator och Gustaf Levin tilldelas årets handledarpris

Läkarförbundets handledarpris tilldelas i år Eva Piscator, specialist i akutsjukvård, och Gustaf Levin som är specialist i öron-, näs, och halssjukdomar. Priset mottogs på kongressen Framtidens specialistläkare den 4 september klockan 13.15 på Malmö arena. Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, delade ut priset.

Vartannat år delar Läkarförbundet ut ett handledarpris till två pristagare. Syftet är att höja handledningens status. Förutom ära och uppmuntran består priset av 10 000 kronor och en resa till prisutdelningen. Priset delades ut den 4 september vid kongressen Framtidens specialistläkare.

För att få Läkarförbundets handledarpris ska pristagaren uppfylla minst ett av följande kriterier:

• Gott handledarskap under en lång period.

• Belöning för punktinsatser som handledaren har genomfört under det gångna året.

• Personer som ger stöd åt handledarna, exempelvis studierektorer.

Eva Piscator är specialist i akutsjukvård och verksam vid akutkliniken på Karolinska universitetssjukhuset/Solna.

Hon tilldelas priset med motiveringen:
”Eva handleder med äkta intresse, inspirerande ödmjukhet och stor kunskap. Hon uppvisar en professionalism, ett etiskt förhållningssätt och respekt gentemot patienter och kollegor. Eva har genomgående ett starkt intresse av att stödja och vidareutveckla de hon handleder - oavsett om det är läkarstudenter, AT-läkare eller ST-läkare.

Därutöver visar hon på inspirerande ledarskap och är en förebild för juniora kollegor - både när det gäller vanliga patientmöten, såväl som svåra samtal och komplexa akuta fall. Vården behöver läkare som genom sin handledning får kollegor att vilja bli lite bättre och sträva lite högre. Eva är en sådan läkare.”

Gustaf Levin är specialist i öron-, näs, och halssjukdomar vid ÖNH-kliniken i landstinget Sörmland

Han tilldelas priset med motiveringen:
”För hans entusiasm för läkaryrket i sig och ÖNH-specialiteten i synnerhet. Han besitter ett genuint engagemang och intresse för utbildning av yngre läkare. Inget tillfälle för handledning går outnyttjat, mottagning, operation liksom intressanta fall jourtid. Mottot är: ”att stå som ensam kirurg, är bortkastad tid!”

Han har ett oändligt tålamod på operation och benborrningslab, då han timme ut och timme in handleder oss genom otokirurgins anatomiska och tekniska svårigheter. Gustaf tar sig alltid tid och är mycket lugn i sin handledarposition, men börjar han vissla vet man att man är inne på djupt vatten! Från dag ett har han behandlat oss underläkare som jämbördiga kollegor. Hans rum är en naturlig samlingspunkt på kliniken och dörren står alltid öppen för intressanta diskussioner och frågor.

Han är allmänbildad och påläst och ställer ofta motfrågor, vilket inspirerar till fördjupade studier och reflektion. Han är alltid uppmuntrande till nya initiativ vad det gäller rutiner, forskning och vidareutbildning. Sammantaget är Gustaf en fantastisk läkare, ett gott stöd och en stor inspirationskälla.”

Om du har frågor om handledarpriset

Linn Bladh, utredare på Läkarförbundet, 08-790 33 84
inn.bladh@slf.se.

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Dokument & länkar