Läkarförbundet föreslår en ny vårdgaranti i specialistvården

Vårdgarantin och kömiljarden ger felprioriteringar i sjukvården. Vårdresurser styrs bort från de mest behövande. Problemet är mer utbrett än vi tidigare insett, visar en studie som Läkarförbundet presenterar idag.  

Länge har misstänkts att återbesök prioriteras bort på grund av kömiljarden. Läkarförbundets studie visar nu att felprioriteringarna är mer utbredda än så och finns även inom undersökning och diagnostik. Det innebär att patienter får vänta för länge på sin diagnos. Patienter i alla åldrar och samhällsgrupper drabbas, men de mest drabbade är alltjämt patienter med komplexa och tidskrävande diagnoser.

-          Kömiljarden styr vid sidan av målet. Den som har störst behov får inte företräde till sjukvården, säger Marie Wedin, ordförande i Sveriges läkarförbund.

För att komma till rätta med problemen föreslår Läkarförbundet att reglerna för vårdgarantin görs om.

-          Det räcker inte med små justeringar av vårdgarantin. I vårt förslag ges rätt till snabbare diagnos och en patientanpassad behandlingsplan. En sådan lösning ger förutsättningar för en rättvisare fördelning av sjukvårdens resurser och ökad patientmakt, säger Marie Wedin.

Läkarförbundets studie är gjord genom intervjuer av läkare samt av erfarenheter från Sverige och våra nordiska grannländer. Studien och förslagen utvecklas i Läkarförbundets rapport Medicin med det samma? – Förslag till en rättvisare vårdgaranti, som presenteras idag. Ladda ner rapporten på www.lakarforbundet.se

Välkommen till seminariet ”Hur kan vårdgarantin göras rättvisare?”
Klockan 15.00 idag debatteras Läkarförbundets förslag med Karin Johansson, statssekreterare Socialdepartementet, Petra Otterblad Olausson, Socialstyrelsen, Johanna Hållén, Pensionärernas Riksorganisation och Marie Wedin, Sveriges läkarförbund

Tid: Måndag 2 juli klockan 15 -16
Plats: Kårhuset Rindi, Visby.

För frågor, kontakta:
Marie Wedin, ordförande Läkarförbundet, 070-773 03 10
Kåre H Jansson, utredningschef Läkarförbundet, 070-790 34 48
Olle Högrell, utredare och rapportförfattare, 070-790 34 45

Faktaruta

Vårdgarantin är lagstadgad sedan 2010 och innebär:

  • kontakt med primärvården under dagen,
  • läkarbesök i primärvården inom sju dagar,
  •  läkarbesök i specialistvården inom 90 dagar från remiss och
  •  specialistbehandling inom 90 dagar från behandlingsbeslut.

Kömiljarden är statens årliga bidrag till landsting som överträffar vårdgarantins krav i specialistvården:

  • 400 miljoner kronor går till landsting där minst 70 procent av patienterna får träffa specialist inom 60 dagar.
  •  400 miljoner kronor går till landsting där minst 70 procent av patienterna får specialistbehandling inom 60 dagar.
  •  200 miljoner kronor går till landsting som klarar läkarbesök respektive behandling inom 60 dagar för minst 80 procent av patienterna.