Förtroendet för Sveriges Radio ökade under coronapandemin

Report this content

SOM-institutet presenterar idag en mätning om mediers förtroendeutveckling under coronapandemin*. Sveriges Radios förtroende ökar, speciellt hos de grupper som konsumerar mycket nyheter där 87 procent har högt eller mycket högt förtroende för Sveriges Radio. Bland allmänheten ökar förtroendet till 74 procent. Tillsammans med kraftigt ökade lyssnarsiffror under våren visar det att mediekonsumenter vänder sig till Sveriges Radio när de söker uppdaterad och korrekt information i ett krisläge.

– Som vd för Sveriges Radio, är det  glädjande att kunna konstatera att förtroendet för oss har ökat under våren. I kombination med den kraftigt ökade lyssning som vi har sett under pandemin bekräftar det att många söker sig till oss i tider av kris, precis som vi såg vid exempelvis terrordådet på Drottninggatan eller de stora bränderna sommaren 2018, säger Sveriges Radios vd Cilla Benkö.

Sveriges Radio är inte ensamt om att ta ett ansvar för det stora behov av nyheter, information, förströelse och sällskap som pandemin fört med sig. Sida vid sida med andra medier har Sveriges Radio axlat ansvaret och det går nu att konstatera att det också sammanfaller med ett ökat intresse för nyheter i stort för samtliga medier.

I debatten påstås ibland att förtroendet för Sveriges Radio sjunker. Tvärtom visar denna undersökning att förtroendet är högt och ökande. Även i  grupper där förtroendet tidigare har varit lägre, till exempel bland boende på landsbygden, har förtroendet för Sveriges Radio ökat och ligger numera på 78 procent. Nedbrutet på partisympatier går det också att se  en ökning bland de personer som röstar på SD, V och C.

– Sveriges Radio är företaget som aldrig får tystna och det är tydligt att vi, vid sidan av vårt unika beredskapsuppdrag, har en viktig roll att spela som nyhetsförmedlare. Att berätta om pandemin, i en tid där en global och nationell hälsokris pågått med stora ekonomiska och sociala konsekvenser för samhället har varit en omfattande uppgift.

– Därför styrde vi tidigt om, justerade utbudet och satte in extrasändningar för att möta det behov som många hade av att hålla sig uppdaterade. Genom vår närvaro på mer än 50 platser i landet kunde vi dessutom snabbt lyfta röster från hela Sverige. Att förtroendet för oss ökar bland boende utanför storstäderna tolkar jag som ett kvitto på att vi speglat hela landet på ett bra sätt, säger Cilla Benkö.

Foto Cilla Benkö. (Fotograf: Matias Ahlm/Sveriges Radio)

För frågor gällande SOM-institutets rapport: Ulrika Andersson via 031 786 4974.

För mer information från Sveriges Radio: Claes Bertilson, presschef Sveriges Radio, 070-327 7807 eller claes.bertilson@sverigesradio.se

* Rapporten presenterades vid ett seminarium arrangerat gemensamt av SOM-institutet, Göteborgs Universitet, Sveriges Radio och Sveriges Television.
Det går att följa och kan ses i efterhand här 

Om undersökningen: Data för coronaperioden är insamlade april-juni 2020 och jämförs med data från hösten 2019. Förtroende anges i termer av andel som svarat att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för aktören ifråga. Medier i studien: SVT, SR, TV4, DN, Aftonbladet, ”lokal morgontidning”.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media