Lärare hoppar över obligatoriska delar av historieundervisningen

Report this content

Alla Sveriges skolelever ska få lära sig om de fem nationella minoriteternas historia. Men trots det hoppar flera högstadielärare över undervisningen, visar en granskning från Sveriges Radio idag. Granskningen har gjorts av Sveriges Radios minoritetsredaktioner och 12 av P4:s lokala kanaler.

Att ge historiska perspektiv på judarnas, romernas, sverigefinnarnas, tornedalingarnas och urfolket samernas situation i Sverige är en obligatorisk del av historieundervisningen på högstadiet, enligt kursplanen för ämnet.   

Ändå hoppar flera högstadielärare över undervisningen om Sveriges fem nationella minoriteters historia, visar en enkät som Sveriges Radios minoritetsredaktioner (Sisuradio, Radio Romano, Sameradion och Meänraatio) gjort tillsammans med 12 P4-kanaler.

Anledningar är enligt lärarna som svarade på enkäten till exempel bristande egna kunskaper om ämnet och att området inte prioriterats.

"Min egen kunskap är undermålig. Det ingick inte i utbildningen och jag har inte erbjudits någon fortbildning. Läroböckerna tar inte heller upp det", säger en av lärarna.

Samernas historia får enligt enkätsvaren mest uppmärksamhet i undervisningen och minst fokus får tornedalingarnas och sverigefinnarnas historia.

Flera av lärarna uppger att de inte undervisar alls om de nationella minoriteternas historia och färre än hälften av dem som svarade på enkäten säger att de undervisar om alla de fem gruppernas historia.

Om undersökningen

298 historielärare runt om i Sverige fick en enkät med frågor om undervisningen om de nationella minoriteternas historia i årskurserna 7-9. 63 procent svarade.

Mer om granskningen: I Sveriges Radios sändningar under dagen och via temasidan  eller via hashtaggen #vemshistoria på sociala medier.
 

Frågor besvaras av:

Kaisa Vuonokari, reporter Sisuradion, 08-784 25 22 eller kaisa.vuonokari@sverigesradio.se    

Lotta Hoppu, reporter Sisuradion, 031-8 37170 eller lotta.hoppu@sverigesradio.se

Taggar: