Oberoendet av public service behöver grundlagsskyddas

Report this content

Regeringen har idag presenterat lagrådsremissen om nytt finansieringssystem för public service. Sveriges Radio anser att en skattefinansiering av public service långsiktigt riskerar att skada oberoendet. Däremot välkomnar Sveriges Radio både den grundlagsutredning som regeringen nu aviserar och det längre sändningstillstånd som föreslås.


Cilla Benkö, vd Sveriges Radio FOTO: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

– Vi har ända sedan public service-kommitténs förslag blev offentligt varit tydliga med att vi anser att oberoendet riskeras med en skattefinansiering av public service, därför är jag bekymrad över att förslaget nu ser ut att bli verklighet. Däremot välkomnar jag längre tillståndsperioder och att det ska tillsättas en utredning som ska se om det går att grundlagsskydda public service oberoende, säger Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio.

Under dagens presskonferens beskrev kulturministern ett förslag som i stora delar följer utredningsförslaget från Public service-utredningen, vilket innebär att skattefinansiering ska ersätta dagens licensavgift. På två punkter skiljer sig dagens besked från det som utredningen föreslog, dels aviseras en grundlagsutredning och dels föreslås att det kommande sändningstillståndet ska sträcka sig över perioden 2020-2030.

– Vi tycker fortfarande att förändringen sker i fel ordning och går onödigt fort fram. För oberoendet är det mycket bättre att först säkra det grundlagsskydd som nu ska utredas och i väntan på det införa en teknikneutral avgift. Något Public Service utredningen slagit fast lätt skulle kunna införas. Grundlagsskyddet är oerhört viktigt för att säkra oberoendet vid ett eventuellt framtida byte av system, säger Cilla Benkö.

Enligt förslaget som presenterades idag ska den nya finansieringen börja gälla den 1 januari 2019.

Läs också: 
Sveriges Radios remissvar till PS utredningen 
Lagrådsremissen (via regeringens hemsida) – extern länk

FOTOCilla Benkö (FOTO: Mattias Ahlm/Sveriges Radio)

För ytterligare kommentarer: Claes Bertilson, presschef, 070-327 7807 eller claes.bertilson@sverigesradio.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar