Oroande med förslag om skattefinansiering

På måndagen överlämnades public servicekommitténs förslag om hur public service kan finansieras i framtiden. Kommittén föreslår en skattefinansiering men öppnar samtidigt för ett grundlagsskydd av public service.
 Jag är bekymrad över de risker som vårt oberoende utsätts för vid en skattefinansiering, som knyter oss närmare politiken. Det gäller att vi gör saker i rätt ordning, säger Sveriges Radios vd Cilla Benkö.

– Det är positivt att en enig public service kommitté trycker på den allt viktigare roll Sveriges Radio och public service spelar i svensk media och demokrati. Sveriges Radio kommer självklart att ha samma höga ambitionsnivå att ge publiken ett oberoende och kvalitativt innehåll även framöver oavsett vilken finansieringsmodell politikerna i riksdagen till slut väljer, men jag är djupt oroad över att vi nu föreslås lämna ett system med en tydlig avgift skild från statens budget för att istället införa en skatt, säger Cilla Benkö.

Nu finns en risk att man gör saker i fel ordning. Om ett robust grundlagsskydd finns på plats minskar riskerna vid en skattefinansiering. Det är bra att utredningen går ett steg längre och föreslår att ett grundlagsskydd ska utredas av den kommande mediegrundlagsutredningen, säger Cilla Benkö.

I avvaktan på en grundlagsändring som tidigast kan träda i kraft 2023 och som måste vara utformad så att Sveriges Radio inte blir en myndighet bör dagens avgiftssystem moderniseras så att vi säkerställer finansieringen till Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Därmed skulle också Radiotjänst i Kiruna finnas kvar som en buffert gentemot politiken. Därför är det bra att utredningen själva pekar på att det skulle vara relativt lätt att genomföra en teknikneutral avgift.

Kommittén har utrett frågan om public servicebolagens framtida finansiering sedan december 2016. Det förslag som överlämnades till kulturminister Alice Bah Kuhnke idag skulle innebära att licensfinansieringen skrotas och ersätts med en skattelösning.

 Kommitténs viktigaste uppgift har varit att hitta en finansieringslösning som säkrar vårt oberoende på lång sikt, men förslaget idag tycker inte jag gör det. Det system som föreslås kommer de facto knyta Sveriges Radio närmare politiken. Och det riskerar att göra att allmänheten framöver ser oss som en del av staten, det vill säga, ”statsradio”. Som publicist är det mycket oroande, säger Cilla Benkö.

De åtgärder som föreslås för att ytterligare stärka oberoendet t.ex. slopade årliga anslagsvillkor och längre tillståndsperioder är bra men de har ingen direkt koppling till just denna skattelösning. Dessa åtgärder ser Sveriges Radio gärna att de införs oavsett vilken finansieringsmodell som finns.

 Det förvånar också att utredningen påstår att även en teknikneutral avgift är en skatt. Detta prövades av Lagrådet redan 2006 som inte gick på den linjen. Det faktum att man till EU måste rapportera på ett visst sätt för att finansieringen ska kunna jämföras mellan olika länder är inte samma sak som att en moderniserad avgift statsrättsligt inte är en avgift, säger Cilla Benkö.

Tanken är att den specialdestinerade skatten bara ska gå till att finansiera Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.

 En skatt är en skatt oavsett vad man döper den till och det faktum att kommittén väljer att kalla det en avgift och inte en skatt visar att ledamöterna har insett att det är problematiskt.

Systemet som vi nu föreslås gå över till har hittills inte fungerat framgångsrikt i något europeiskt land. Tvärtom så har det i alla länder där politiker valt att lämna ett avgiftssystem och infört någon form av skatt inneburit försämrade villkor på sikt för public service.

 Det oroar mig. Nya politiska konstellationer lever sällan upp till de gamlas beslut och därför är det osäkert om en enig utredning idag de facto innebär några som helst garantier.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Claes Bertilson, presschef, mobil 070-327 78 07 eller claes.bertilson@sverigesradio.se

Sveriges Radios presswebb: sverigesradio.se/press

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut: http://sverigesradio.se/press

Taggar:

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar