Sveriges Radio börjar sända nyheter på ukrainska

Report this content

Från och med nästa vecka kommer Sveriges Radio börja sända nyheter på ukrainska. Ett beslut givet de många nyanlända som nu förväntas komma till Sverige och som har stort behov av nyheter och samhällsinformation på sitt modersmål.


Radio Sweden på ukrainska.

Sändningarna kommer att innefatta nyheter, men även särskild samhällsinformation i form av enkla guider och tips, exempelvis information om var man vänder sig om man blir sjuk, hur man går tillväga om man behöver skolomsorg för sina barn med mera. 

Vi följer givetvis händelserna i Ukraina och kraftsamlar oss nu kring den våg av nyanlända som är i behov av information och nyheter. Det här är en tillfällig satsning som vi kommer att utvärdera och utveckla i relation till behov. Generellt sett ser vi löpande över vårt språkutbud utifrån hur det ser ut i svenska samhället, och med lyhördhet för förändringar i vår omvärld, säger, Ella Petersson, kanalansvarig P2 och språkutbudet.

Sändningarna på ukrainska baseras främst på nyhetsrapporteringen från Ekot och innehåll från Radio Swedens andra språkredaktioner som har vana att skapa program för nyanlända grupper. Programmen kommer att sändas via webben och appen Sveriges Radio Play och målsättningen är att påbörja sändningarna i nästa vecka även om inget premiärdatum är bestämt.

Ekot Radio Sweden
Ekot Radio Sweden sänder nyheter på flera språk för nyanlända och är en del av Ekot. Vi publicerar nyheter och information om samhället Sverige alla veckodagar på sju språk: arabiska, farsi/dari, tigrinja, kurdiska, somaliska, engelska, lätt svenska, plus en daglig podd på ryska om kriget i Ukraina.

Läs mer om Sveriges Radio språkutbud här:
https://sverigesradio.se/artikel/sveriges-radio-gor-program-pa-fler-an-tio-sprak

För mer information vänligen kontakta:
Ebba Beck-Friis, presskontakt P2
Ebba.beck-friis@sverigesradio.se
070-828 02 21

Prenumerera

Media

Media