Regeringen glömmer sjöfarten i arbetslinjens Sverige – nu försvinner ytterligare 600 arbetstillfällen till andra nordiska länder

Under Almedalsveckan är  minskad arbetslöshet ett starkt fokusområde.  Sveriges Redareförening  och SEKO Sjöfolk går ut med en gemensam uppmaning till regeringen. En omedelbar förändring av förutsättningarna för sjöfarten måste ske. Nu försvinner ytterligare 600 arbetstillfällen från svensk sjöfart till följd av utflaggning till våra grannländer som Danmark och Finland.

Under senare år har det försvunnit omkring ca 2.000 arbetstillfällen till följd av utflaggning till våra grannländer. Den svenskflaggade handelsflottan har halverats sedan 2009 och består idag av ca 120 fartyg och är nu mindre än den någonsin har varit.

Orsaken till den utflaggning som sker är att det svenska regelverket gör det omöjligt att konkurrera på lika villkor. Tidigare har det främst varit lastfartyg i internationell trafik som lämnat den svenska flaggan – nu drabbas även sjömän på färjor mellan Sverige och utlandet.

Situationen håller nu snabbt på att förvärras. Arbetsförmedlingen prognostiserade redan tidigare i år att 1200 svenska sjömän kommer att varslas under 2012.

- Det är avgörande för svenska sjöarbetstillfällen att Sverige harmonierar sina villkor för sjöfarten med övriga EU, annars kommer utflaggningen inom den svenska sjöfarten att fortsätta. Det är skrämmande att vi exporterar sjöfartsnäringen till våra närmsta grannländer säger Anders Boman, ordförande i Sveriges Redareförening.

- Med likadana villkor som övriga länder kan svenska rederier fortsätta verksamheten under svensk flagg och många arbetstillfällen kan räddas. Sverige som ett av världens mest sjöfartsberoende länder tappar nu avgörande kompetens och inflytande i internationella miljö och sjösäkerhetsfrågor, säger Kenny Reinhold ordförande i SEKO Sjöfolk

Redarna och facket är överens – något måste göras nu!

Presskonferens idag onsdag 4 juli kl 16.30 på Maritim mötesplats, Hamnplan 1, Visby

Välkomna!

För mer information kontakta: Christer Schoug VD Sveriges Redareförening tfn 0736-663988, Kenny Reinhold, ordförande SEKO Sjöfolk tfn 0705-771032,

Dokument & länkar