Chefsbyte på avdelningen för finansiell stabilitet

Henrik Braconier har beslutat sig för att lämna sin tjänst som chef för avdelningen för finansiell stabilitet. Riksbankens direktion har utsett Olof Sandstedt till tillförordnad chef från och med den 5 oktober.

Rekryteringen av en ny avdelningschef inleds inom kort.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.