Inbjudan pressträff om IMF:s syn på den svenska ekonomin 2 juni

En delegation från Internationella valutafonden, IMF, avslutar på måndag den 2 juni sitt årliga besök i Sverige. Besöket är ett led i de konsultationer IMF regelbundet har med sina medlemsländer. Delegationen har bland annat träffat representanter från Riksbanken, Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksgälden, Finansinspektionen och arbetsmarknadens parter.

Delegationsledaren, Mr. Bob Traa, kommer att presentera sin syn på svensk ekonomi och finns därefter tillgänglig för frågor. Pressträffen äger rum måndagen den 2 juni och börjar klockan 11.30. Ingång från Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.

IMF:s uttalande kommer att finnas tillgängligt vid pressträffen och i samband med den publiceras uttalandet på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar