Kerstin af Jochnick deltar på det penningpolitiska mötet i september

Report this content

Kerstin af Jochnick avslutar sin tjänst på Riksbanken den 30 september, det beslutade riksbanksfullmäktige på dagens möte. Det innebär att af Jochnick deltar i det penningpolitiska mötet den 4 september. Fullmäktige beslutade också att Kerstin af Jochnick kan börja sin tjänst i ECB:s tillsynsnämnd utan karenstid. 

Kerstin af Jochnick utsågs i juli av ECB-rådet till en av ECB:s representanter i ECB:s tillsynsnämnd, även kallad styrelsen för Banktillsyn. Tillsynsnämnden är ansvarig för att planera och genomföra ECB:s tillsynsuppdrag.

af Jochnick tillträdde sin tjänst som förste vice riksbankschef den 1 januari 2012 med en mandatperiod på sex år. Hennes mandatperiod förlängdes 2017 med ytterligare sex år, till den 31 december 2023.

Susanne Eberstein, riksbanksfullmäktiges ordförande, tel. 070-252 66 90 
Michael Lundholm, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, tel. 070-533 45 55