Kerstin af Jochnick ny ledamot i ECB:s tillsynsnämnd

ECB-rådet har utsett Kerstin af Jochnick till en av ECB:s representanter i ECB:s tillsynsnämnd, även kallad styrelsen för Banktillsyn.

”Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet att vara oberoende ledamot i styrelsen för ECB:s banktillsyn. ECB:s tillsyn över större banker i Europa fyller en viktig funktion för att skapa stabila finansiella marknader”, säger vice riksbankschef Kerstin af Jochnick.

Kerstin av Jochnick lämnar därmed sin tjänst som förste vice riksbankschef i Riksbanken. Riksbanksfullmäktige kommer att besluta om närmare detaljer för övergången.

”Kerstin af Jochnick har bidragit till Riksbankens arbete på ett mycket värdefullt sätt. Från fullmäktiges sida har vi uppskattat Kerstin af Jochnick såväl för hennes personliga egenskaper som för hennes breda och djupa kompetens på många områden”, säger Susanne Eberstein, ordförande i riksbanksfullmäktige.

Tillsynsnämnden är ansvarig för att planera och genomföra ECB:s tillsynsuppdrag.

Läs mer här:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/ssmexplained/html/index.sv.html

https://www.riksbank.se/

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.