Riksbanken erbjuder ett femte lån i amerikanska dollar torsdagen den 30 april

Report this content

Riksbanken beslutade den 19 mars att erbjuda banker dollarlån mot säkerhet. Fyra auktioner har ägt rum, den 26 mars, den 2 april, den 16 april och den 23 april.

Den femte auktionen omfattar 10 miljarder amerikanska dollar med löptid på 3 månader och hålls torsdagen den 30 april med start kl. 11.00.

Rambeloppet är 60 miljarder dollar fram till och med den 18 september 2020.

Dollarlån är en av de åtgärder som Riksbanken erbjuder bankerna för att mildra de negativa effekterna på den reala ekonomin till följd av coronapandemin.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00