Riksbankens företagsundersökning: ”Hittar man en komponent, är det en annan som saknas”

Report this content

Konjunkturen har fortsatt att stärkas för de svenska storföretagen sedan i våras till följd av stark inhemsk och global efterfrågan. Samtidigt är det stora störningar i produktion och leveranser, vilket ökar kostnaderna och behovet av att höja försäljningspriserna.

”Hela transportmarknaden är ju satt lite i gungning”

För delar av näringslivet har utbudsproblemen förvärrats sedan Riksbankens förra undersökning i maj i år. Delar av industrin har periodvis tvingats begränsa produktionen på grund av logistikproblem i kombination med brist på nyckelkomponenter, till exempel halvledare. Trängsel och kapacitetsbrist påverkar många led i transportkedjorna och en företagsledare konstaterar att ”hela transportmarknaden är ju satt lite i gungning”. Störningarna uppges nu vara mer omfattande än under inledningen av pandemin och de väntas hålla i sig även under nästa år. Även handeln påverkas av leveransförseningar men också av brist på vissa varor. De globala logistikkedjorna är ansträngda till följd av en kraftig ökning i efterfrågan, obalanserade handelsflöden och en generell kapacitetsbrist.

Kostnadstrycket höjer försäljningspriserna

Kraftiga prisökningar på bland annat råvaror och energi tillsammans med dyrare transporter och brist på komponenter ökar företagens kostnader. Samtidigt är lönsamheten god och den höga efterfrågan innebär att man ser goda möjligheter att höja försäljningspriserna. De företag som huvudsakligen säljer till andra företag höjer sina priser och planerar även för ytterligare höjningar under året. Handeln och de företag som säljer tjänster till hushållen ser också stigande kostnader, men med en viss fördröjning för delar av handeln. Om det blir något genomslag på försäljningspriserna och hur stort det i så fall blir är osäkert på grund av den hårda konkurrensen.

Ny teknik driver investeringarna

Industriföretagen gör nya investeringar i ny teknik för att reducera påverkan på miljö och klimat, men de bygger även ut sin produktions- och lagerkapacitet.

Om företagsundersökningen

Riksbanken intervjuar regelbundet de största företagen inom industri-, bygg-, handels- och delar av tjänstesektorerna. Representanter för 51 företag och branschorganisationer, intervjuades via telefon/webbaserade tjänster under perioden 21-29 september. Resultatet av intervjuerna redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan är från företag som deltar i undersökningen.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00