Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen framlagt förslag om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2006. Fullmäktige föreslår riksdagen att 4,4 miljarder kronor inlevereras till statsverket.

Enligt gällande riktlinjer ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet – efter vissa justeringar – under de senaste fem åren inlevereras till statsverket.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av ”Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2006 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2006 (2006/07:RB2)”.

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Prenumerera

Dokument & länkar