Swapavtalet med Federal Reserve förlängt

Riksbankens har idag beslutat att förlänga det tillfälliga swapavtal som ingicks med Federal Reserve Bank of New York den 19 mars 2020.

Swapavtalet förlängs med 6 månader och kommer att gälla fram till och med den 31 mars 2021.

Avtalet ingår i ett större arrangemang mellan den amerikanska centralbanken och ett antal centralbanker världen över för att förbättra likviditetsförhållandena på de globala finansmarknaderna.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00