Swapavtalet med Federal Reserve förlängt

Report this content

Riksbankens har idag beslutat att förlänga det tillfälliga swapavtal som ingicks med Federal Reserve Bank of New York den 19 mars 2020.

Swapavtalet förlängs med 6 månader och kommer att gälla fram till och med den 31 mars 2021.

Avtalet ingår i ett större arrangemang mellan den amerikanska centralbanken och ett antal centralbanker världen över för att förbättra likviditetsförhållandena på de globala finansmarknaderna.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00