Swapavtalet med Federal Reserve förlängt

Report this content

Riksbanken har beslutat att förlänga det tillfälliga swapavtal på 60 miljarder US-dollar som ingicks med Federal Reserve Bank of New York i mars 2020. Avtalet har sedan dess förlängts en gång och gäller till och med den 31 mars 2021. Det förlängs nu med ytterligare sex månader fram till den 30 september 2021.

Swapavtalet ingår i ett större arrangemang mellan den amerikanska centralbanken och ett antal centralbanker världen över för att förbättra likviditetsförhållandena på de globala finansmarknaderna.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00