Standardiseringsstrategi överlämnas till handelsministern

Idag överlämnas Sveriges standardiseringsstrategi till handelsminister Ewa Björling. Över 70 företag och organisationer har varit delaktiga i arbetet med strategin, vilket ger en mycket bred förankring. Denna strategi ger Sverige och svenska företag bättre förutsättningar än någonsin tidigare att samlat driva ett standardiseringsarbete som bidrar till största möjliga samhällsnytta.

För ett exportberoende land som Sverige är standardiseringen en förutsättning för vår internationella konkurrenskraft. Standarder främjar innovation då de ger marknadstillträde för nyutvecklade produkter. I förhandlingar om frihandelsavtal utgör standarder en mycket viktig komponent.

Strategin innehåller 8 mål indelade i 3 olika kategorier:

-                            Proaktivitet och fokus

-                            Tillgänglighet och användbarhet

-                            Kunskap och engagemang

Strategin betonar vikten av att satsa på global standardisering snarare än europeisk eller svensk.

Strategin betonar också vikten av myndigheters deltagande i standardiseringen, vilket är en framgångsfaktor för svenska exportföretag.

Mer om strategin och arbetet med strategin finns att läsa på www.standardiseringsforbundet.se. Där kan du också ladda ned en pdf-version av strategin.

Kontakt:

Mårten Sohlman, sekreterare Sveriges Standardiseringsförbund: 08-782 08 07

Lorentz Engström, ordförande Sveriges Standardiseringsförbund: 070-590 03 48

Om oss

Sveriges Standardiseringsförbund är en samverkansorganisation för de tre svenska standardiseringsorganisationerna: •ITS - Informations Tekniska Standardiseringen •SEK Svensk Elstandard •SIS - Swedish Standards Institute Förbundets ändamål är att: •främja standardiseringen i Sverige •verka för användning av standarder •genom samverkan effektivisera standardiseringen •ansöka om statliga uppdragsmedel

Citat

Ministern tackade för det genomförda arbetet och underströk betydelsen av en svensk strategi för standardisering. Detta är en väl förankrad strategi kring vilken svensk standardisering och svenska intressen nu kan kraftsamla.
Handelsminister Ewa Björling