Långt kvar till sockerfritt i förskolan!

- Förskolorna fortsätter servera sött till mellanmålen och fira barnens födelsedagar med saft/bullar, tårta, glass eller andra sötsaker, även om det skett en märkbar förbättring sedan år 2005. Det visar svaren från de drygt 1200 förskolor som deltagit i Tandläkarförbundets nya enkät om mellanmål i förskolan.Bara en fjärdedel, 25 procent, av de de förskolor som svarat på enkäten, avstår idag helt från sötade mellanmål. När tandläkarna för tre års sedan intervjuade drygt 700 förskolor var siffran åtta procent.

Två av tio, 19 procent, serverar fortfarande sötade mellanmål till barnen en till tre gånger i veckan. En procent serverar sötade mellanmål varje dag. År 2005 serverade drygt hälften av förskolorna, 52 procent, sötade mellanmål en till tre gånger i veckan och två procent varje dag.

Strösocker, sylt, äppelmos m m förekommer fortfarande som sötningsmedel på t ex naturell yoghurt, fil. Majoriteten av förskolorna fortsätter också fira barnens födelsedagar med något sött t ex saft, bullar, tårta och glass. Skälet till att barnens fördelsedagar i så stor utsträckning fortfarande firas med sötsaker är ofta att önskemål från barn och föräldrar får styra.

- Resultatet antyder att förskolepersonalen behöver bättre kunskap om kost, stöd i sin pedagogiska roll och i argumentationen gentemot föräldrar och barn, säger Roland Svensson, ordförande i Tandläkarförbundet.

Mot bakgrund av att tandskador och övervikt grundläggs tidigt och att det är svårt att ändra vanor senare i livet ser Tandläkarförbundet allvarligt på att förskolorna inte kommit längre i arbetet med att ändra mellamålsvanorna för barnen.

- Vi får intrycket att ”lite sött måste de ju få”. Vi tandläkare ser inte några skäl till att servera sötade livsmedel till barnen på förskolan. Barnen behöver näringsrika mellanmål och mellanmålen blir lätt en sockerfälla. Men socker innehåller ingen näring och är därför inte nödvändigt i barnens kost.

Vinnarna i tävlingen roligaste födelsedagsfirandet För att inspirera förskolorna att sätta guldkant på barnens vardag med lekar och gemenskap istället för med sötsaker har Tandläkarförbundet utmanat förskolorna till tävling om roligaste födelsedagsfirandet utan sötsaker. Av det 20-tal förslag som inkommit har tre vinnare korats – Pålsjö Östra förskola, Helsingborg, Humlans förskola, Stugun och Majbackens förskola, Ljungby.

Kontaktpersoner Roland Svensson, Sveriges Tandläkarförbund Tfn: 070-835 55 98

Kristina Norberg-Fallgren, presskontakt, Sveriges Tandläkarförbund Tfn: 070-484 17 07

Mer information På www.tandlakarforbundet.se finns mer information: - Kartläggningsrapport - Resultat per län och kommun - Tävlingsbidrag och vinnare i tävlingen roligaste födelsedagsfirandet utan sötsaker - Kontaktpersoner lokalt

Fakta: Vår förändrade livsstil med ökad konsumtion av läsk, godis och andra sötsaker är ett hot mot barnens tandhälsa och allmänna hälsa. Sedan 1980 har konsumtionen av läskedrycker ökat från 40 liter per person och år till 76 liter. Även förskolebarnens konsumtion har ökat betydligt. Så många som 18 % av 4-åringarna i en studie 2002 drack söta drycker varje dag. Förutom att socker ökar risken för karies är fetma i sig en riskfaktor för tandhälsan. Färska studier visar att feta barn har lägre salivutsöndring, vilket är en faktor som ökar risken för kariesangrepp. De allra fetaste barnen har i genomsnitt fyra gånger så många hål som barn i motsvarande åldrar i genomsnittsbefolkningen. Studierna visar att fetma också är kopplad till inflammationer i tandkött och runt tänderna.
Frätskador, dental erosion, är ett växande problem som kopplas samman med vår förändrade livsstil där konsumtionen av läsk anses vara den största bidragande faktorn. Svenska och internationella studier visar en förekomst av frätskador hos barn och ungdomar på mellan 10 och 40 procent.
Undersökningar visar att barnfetman ökat oroande mycket. I vissa delar av Sverige är i dag drygt 25 procent av barnen i skolåldern överviktiga. Ett barn som är överviktigt får bland annat svårt att röra sig, blir trött, riskerar att bli mobbat och kan dessutom utveckla sjukdomar som är kopplade till övervikten. Till de mest kända hör högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, astma, förslitningsskador i leder och diabetes, då framförallt den s.k. typ 2-diabetes eller åldersdiabetes som nu börjar uppträda redan i tidig ålder.

”Tandläkare mot godis och läsk!” Sveriges Tandläkarförbunds aktivitet ”Tandläkare mot godis och läsk!” kopplar samman munhälsan med den aktuella debatten om folkhälsa och övervikt hos barn. Syftet är att minska konsumtionen av socker i form av godis, läsk och andra sockerrika produkter samt att göra människor medvetna om vanor som ökar risken för försämrad tand- och allmänhälsa.

Sveriges Tandläkarförbund – den odontologiska professionens organisation Sveriges Tandläkarförbund arbetar för tandläkarnas professionella intresseområden. Förbundet erbjuder tandläkarna ett omfattande efterutbildningsprogram och medverkar i den årliga Odontologiska riksstämman samt ger ut Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal. Förbundet verkar bl.a. genom "Tandläkare mot godis och läsk" för en bättre oral och allmän

Om oss

Sveriges Tandläkarförbund arbetar för tandläkarnas professionella intresseområden. Förbundet erbjuder tandläkarna ett omfattande efterutbildningsprogram och medverkar i den årliga Odontologiska riksstämman samt ger ut Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal. Förbundet verkar bl.a. genom "Tandläkare mot godis och läsk" för en bättre oral och allmän hälsa. http://www.tandlakarforbundet.se