Sveriges unga akademi på frammarsch

Sveriges unga akademi spelar en stark roll i den internationella rörelsen av unga akademier som uppstått under de senaste åren. Ett engagemang utöver den egna forskarrollen och en önskan om en plattform där man kan mötas över sina ämnesgränser förenar initiativen. Nu har ytterligare sex av landets mest framgångsrika unga forskarledare valts in Sveriges unga akademi, en organisation som gjort flera avtryck i vetenskapssamhället sedan bildandet 2011.

Akademin har till exempel framgångsrikt gjort inspel till Forsknings- och innovations-propositionen för 2012 och lanserat ett omfattande förslag för att förbättra de otydliga karriärvägarna för unga forskare. Internationellt framhölls Sveriges unga akademi som ”best practice” när världens unga akademier samlades i Amsterdam november 2012. Akademin har dessutom med kreativa initiativ som tvärvetenskaplig ”speed dating” jobbat för att hitta nya idéer över ämnesgränserna.

– Den unga akademin fortsätter hålla ett högt tempo. Vi har med råge bevisat att vi har en viktig roll i det för Sverige så centrala området forskning och innovation. Det är dessutom väldigt roligt att möta forskare på högsta nivå från vitt skilda ämnesområden och se vad vi tillsammans kan göra, säger Christian Broberger, docent i neurovetenskap, ordförande för Sveriges unga akademi 2012–2013.

Ny ordförande

Den 1 juni tillträder Annette Granéli, forskarassistent, biofysik, Göteborgs universitet, som ny ordförande för Sveriges unga akademi. Granéli har tidigare varit vice ordförande.
– Det är en ära och väldigt roligt att vara en del av Sveriges unga akademi. Som ny ordförande vill jag ta det framgångsrika forskningspolitiska arbetet en nivå till. Jag kommer också prioritera att kultivera de stimulerande och kreativa samarbetsformer vi hittat, det ger verkligen forskarkickar! Till hösten lanserar vi boken Vägar till vetenskapen: Sveriges unga akademi om att bli och vara forskareForskartorget på bokmässan i Göteborg och vi hoppas att nå ut till forskningsintresserade ungdomar för att visa hur kul forskning kan vara, säger Annette Granéli.

Nya ledamöter

Sex framstående unga forskare har valts in som nya ledamöter och kompletterar de 28 ledamöter som invalts sedan 2011.  De nya ledamöterna är:

  • Helena Filipsson, docent, geobiosfärsvetenskap, Lunds universitet
  • David Håkansson, docent, nordiska språk, Uppsala universitet
  • Kristian Pietras, professor, molekylärmedicin, Lunds universitet
  • Andreas Ryve, professor, matematikdidaktik, Mälardalens högskola
  • Camilla Svensson, forskarassistent, molekylär smärtforskning, Karolinska Institutet
  • Marie Wiberg, docent, statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Mer information om akademins nya ledamöter och verksamheten 2012–2013: www.sverigesungaakademi.se.

Kontaktpersoner
Ny ordförande: Annette Granéli, Göteborgs universitet, annette.graneli@physics.gu.se, 070-836 51 24, 031-786 91 45
Avgående ordförande: Christian Broberger, Karolinska Institutet, christian.broberger@ki.se, 070-226 93 27, 08-524 870 38
Verksamhetschef: Anna Sjöström Douagi, anna@sverigesungaakademi.se, 072-742 97 93, 08-673 97 41

Sveriges unga akademi
Sveriges unga akademi bildades den 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) med finansiering av Ragnar Söderbergs stiftelse. Syftet är att skapa ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för några av de bästa unga forskarna i Sveriges inom alla ämnesområden. Som ung i sammanhanget menas att forskaren disputerat för högst ca 10 år sedan. Ledamöterna väljs in för en 5-årsperiod och kriterier för inval är vetenskaplig excellens och ett visat intresse för Sveriges unga akademis frågor.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Pressmeddelande: Nya ledamöter i Sveriges unga akademi http://www.sverigesungaakademi.se/5.7331038f13e40191ba5627.html
Twittra det här

Citat

– Den unga akademin fortsätter hålla ett högt tempo. Vi har med råge bevisat att vi har en viktig roll i det för Sverige så centrala området forskning och innovation. Det är dessutom väldigt roligt att möta forskare på högsta nivå från vitt skilda ämnesområden och se vad vi tillsammans kan göra.
Christian Broberger, docent i neurovetenskap, ordförande för Sveriges unga akademi 2012–2013
– Det är en ära och väldigt roligt att vara en del av Sveriges unga akademi. Som ny ordförande vill jag ta det framgångsrika forskningspolitiska arbetet en nivå till. Jag kommer också prioritera att kultivera det stimulerande och kreativa samarbetsformer vi hittat, det ger verkligen forskarkickar! Till hösten lanserar vi boken Vägar till vetenskapen: Sveriges unga akademi om att bli och vara forskare på Forskartorget på bokmässan i Göteborg och vi hoppas att nå ut till forskningsintresserade ungdomar för att visa hur kul forskning kan vara.
Annette Granéli, forskarassistent, biofysik, Göteborgs universitet, ny ordförande för Sveriges unga akademi