Kiruna sjukhus är vald till bästa AT-ort

På andra plats följer Avesta lasarett och på delad tredje plats sjukhusen i Lidköping, Sunderbyn, Västervik och på Åland. I botten placerar sig sjukhuset i Arvika, Lasarettet i Enköping och Skånes universitetssjukhus i Lund. Störst klättringar gör sjukhuset i Torsby, Länssjukhuset i Halmstad, Sollefteå sjukhus och Höglandssjukhuset i Eksjö.

De topplacerade sjukhusen får de högsta betygen som uppmätts på många år, och andelen AT-läkare som upplever sig ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö ökar kraftigt. I Avesta, Västervik och Oskarshamn hittar vi kliniker som går mot strömmen och genom hög AT-kvalitet lyckats rekrytera framgångsrikt till bristspecialiteterna allmänmedicin och psykiatri.

Samtidigt finns starka indikationer på att lönesättningsprocessen för AT-läkare inte fungerar, och hos de AT-läkare som fortsatt upplever sig sakna möjlighet att påverka sin arbetsmiljö är frustrationen stor. Många svarande beskriver en vardag där stress, hög arbetsbelastning och nedskärningar inom vården gör det svårt att vara den läkare man vill vara.

Landet över fortsätter väntetiden till AT att öka och är nu i genomsnitt 9,6 månader. Detta är den längsta väntetid som uppmätts sen mätningarna startade 2008.

Undersökningen visar att en bra AT-ort kännetecknas av:

  • God handledning och ett starkt kollegialt stöd.
  • En välfungerande jourverksamhet med god uppbackning för AT-läkare.
  • Möjlighet för AT-läkarna att påverka sin arbetsmiljö.
  • Förekomsten av en AT-chef med samlat arbetsgivaransvar och starkt mandat från sjukhusledningen.
  • Förekomsten av en studierektor med utbildningsansvar.
  • En tydlig rekryteringsprocess med ärliga utfästelser om vad orten kan och inte kan erbjuda.

Var placerar sig just ditt sjukhus? Läs hela rankinglistan och rapporten på www.sylf.se.

För SYLF:s kommentarer till rapporten och intervjukontakter, kontakta ordförande Emma Spak, 070-309 22 95, emma.spak@gastro.gu.se

För frågor om rapportens innehåll och data, kontakta utredningssekreterare Kajsa Holmberg, 08-790 33 66, kajsa.holmberg@sylf.se

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) genomför sedan 2000 AT-rankingen bland Sveriges AT-läkare. I år har 1717 AT-läkare besvarat enkäten. SYLF organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700 medlemmar fördelade på 27 lokalavdelningar. SYLF arbetar bland annat med utbildnings-, arbetsmarknads-, arbetsmiljö- och sjukvårdsorganisatoriska frågor.

Dokument & länkar