Antal aktier och röster i Svolder AB (publ) den 29 december 2017

Som tidigare informerats i pressmeddelande 2017-12-07 samt 2017-12-14 har Svolder under december månad genomfört en uppdelning av bolagets aktier (så kallad aktiesplit 2:1). 

I enlighet med beslut på Svolders årsstämma den 16 november 2017 har en uppdelning av bolagets aktier att genomförts, varigenom varje befintlig A-aktie och B-aktie delats upp i två nya aktier av samma aktieslag (så kallad aktiesplit 2:1) utan ändring av Svolders aktiekapital.

Efter uppdelningen har det totala antalet aktier i Svolder ökat från 12 800 000 till 25 600 000 stycken, fördelat på 1 245 672 Svolder A och 24 354 328 Svolder B. Aktiekapitalet är oförändrat 128 000 000 kronor och det nya kvotvärdet uppgår till 5 kronor per aktie.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar