Information om beslutad uppdelning av Svolders aktier (split 2:1)

 

I enlighet med beslut på Svolders årsstämma den 16 november 2017 kommer en uppdelning av bolagets aktier att genomföras, varigenom varje befintlig A-aktie och B-aktie kommer delas upp i två nya aktier av samma aktieslag (så kallad aktiesplit 2:1) utan ändring av Svolders aktiekapital.

Tidplanen för uppdelningen av aktier är följande:

Onsdag den 13 december 2017:               Sista dag för handel före uppdelning av aktier.

Torsdag den 14 december 2017:              Första dag för handel efter uppdelning av aktier.

Fredag den 15 december 2017:                Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledningen av uppdelningen av bolagets aktier. Efter uppdelningen kommer det totala antalet aktier i Svolder öka från 12 800 000 till 25 600 000 stycken, fördelat på 1 245 672 Svolder A och 24 354 328 Svolder B.

Från och med torsdagen 14 december 2017 kommer Svolders aktier handlas med nya ISIN-koder enligt följande:

Svolder A: ISIN-kod: SE0010663302
Svolder B: ISIN-kod: SE0010663310

 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar