Svolder: Flaggningsmeddelande Nordic Waterproofing

Report this content

Svolder AB (publ) har den 5 november 2018 förvärvat 86 000 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S. Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 481 876 aktier. Detta motsvarar 10,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Nordic Waterproofing Holding A/S. Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via den danska finansinspektionen (Finanstilsynet) samt av Nordic Waterproofing Holding A/S.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Dokument & länkar