Svolders aktiesplit 2:1

Första dagen för handel efter uppdelning av aktier

Idag, torsdagen den 14 december 2017, handlas Svolders A- och B-aktier efter uppdelning av aktier (så kallad aktiesplit 2:1).

De nya ISIN-koderna är enligt följande:

Svolder A: ISIN-kod: SE0010663302
Svolder B: ISIN-kod: SE0010663310

Det totala antalet aktier i Svolder uppgår numera 25 600 000 stycken, fördelat på 1 245 672 Svolder A och 24 354 328 Svolder B. 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar