SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2016/2017

Delårsperiod: 1 september 2016–31 maj 2017 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2017 (3 mån)

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 655,0 (407,5) MSEK, motsvarande 51,20 (31,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 30,4%, inklusive reinvesterad utdelning, till 218,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 41,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 224,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 15,7%.
– På balansdagen var substansvärdepremien 2,5% för B-aktien samt 29,0% för A-aktien.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 220,7 (193,8) MSEK, motsvarande 17,20(15,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 8,5%, till 218,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 4,4%, till 224,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 9,1%.

2 juni 2017
– Substansvärdet var 220 SEK per aktie och aktiekursen 226,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Scandic Hotels, Saab och Nolato
Negativa: Troax och Magnolia Bostad

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: FM Mattsson Mora, Beijer Electronics och Mekonomen
Minskat: Saab och Nolato

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar