SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2018/2019

VERKSAMHETSÅRET 2018/2019
Delårsrapport I, 3 månader 2018/2019: 14 december 2018
Delårsrapport II, 6 månader 2018/2019: 14 mars 2019
Delårsrapport III, 9 månader 2018/2019: 17 juni 2019
Bokslutskommuniké, 12 månader 2018/2019: 19 september 2019
Årsredovisning, 2018/2019: Början av november 2019
Årsstämma, 2018/2019: 19 november 2019

Stockholm den 2 augusti 2018
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar