Svolders informationstillfällen under 2019/2020

Report this content

VERKSAMHETSÅRET 2019/2020
Delårsrapport I, 3 månader 2019/2020: 10 december 2019
Delårsrapport II, 6 månader 2019/2020: 12 mars 2020
Delårsrapport III, 9 månader 2019/2020: 10 juni 2020
Bokslutskommuniké, 12 månader 2019/2020: 18 september 2020
Årsredovisning, 2019/2020: Början av november 2020
Årsstämma, 2019/2020: 17 november 2020

Stockholm den 29 augusti 2019
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Dokument & länkar