SWEA-stipendium går till forskning i litterär flerspråkighet

Report this content

27 mars 2021 – Vid SWEA Internationals årsmöte utsågs idag Luca Gendolavigna till SWEA Internationals Litteraturstipendiat 2021. Han tilldelas 10 000 USD för sin forskning i mångkulturell litterär miljö.

Luca Gendolavigna är doktorand i nordiska språk och litteratur vid universitetet i Neapel, Italien. I sin forskning om interkulturell samtidslitteratur skildrar Luca förhållandet mellan unga karaktärer av utländskt ursprung och det svenska samhället. Förhållandet är motstridigt, men också produktivt och tankeväckande.

Det ligger i tiden att revidera gamla begrepp om svenskhet och det svenska språket genom att studera hur invandrarkulturer har berikat diskussion och debatt om identitet. Medan Gendolavigna begränsar antalet verk han analyserar till fyra, har han ett flertal infallsvinklar och metodiska utgångspunkter. Särskilt intressant är kanske det medvetna bruket av ett marginaliserat språk i provokativt syfte, utmanande vanemässiga begrepp om riktig svenskhet och riktig svenska.

Gendolavignas intresse för Sverige uppstod då han ansåg att landet var en stor förebild i solidaritets- och öppenhetsfrågor. Sedan han var liten har han även haft stor fascination för svensk musik och nordisk litteratur. Sammantaget bidrog allt detta till att han direkt efter studenten lärde sig svenska. Och på den vägen är det. Att han skulle bli SWEAs Litteraturstipendiat 2021 kom som lite av en chock.

- Det känns helt otroligt. Det är nästan som om det inte har skett i verkligheten utan endast i mina tankar. Jag är väldigt tacksam och glad, säger Luca Gendolavigna.

Gendolavignas avhandling ”Invandring som resurs i Skandinavien: Sveriges fall – sociala och språkliga förändringar i en mångkulturell litterär miljö” beräknas vara klar inom ett år.

- Luca Gendolavignas forskning i mångkulturell litterär miljö är ett mycket intressant område. Den övergripande titeln invandring som resurs, ger en bild av hans helhetssyn på invandrarkultur i Sverige. Det ska bli väldigt spännande att läsa avhandlingen, säger Suzanne Langeland Southard, SWEA Internationals ordförande.

Suzanne Langeland Southard
Internationell ordförande
president@swea.org

Maria Svensson
Ansvarig för medierelationer
media@swea.org
0762-501703

SWEA är ett globalt nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som bor – eller har bott – utomlands. Med cirka 6000 medlemmar i ett 70-tal avdelningar över hela världen är SWEA den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Varje år delar SWEA ut stipendier och donationer för cirka 2 miljoner kronor.

https://swea.org/

 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Luca Gendolavigna får SWEAs litteraturstipendium för sin forskning i interkulturell samtidslitteratur där han skildrar förhållandet mellan unga karaktärer av utländskt ursprung och det svenska samhället.
Twittra det här

Citat

Luca Gendolavignas forskning i mångkulturell litterär miljö är ett mycket intressant område. Den övergripande titeln invandring som resurs, ger en bild av hans helhetssyn på invandrarkultur i Sverige. Det ska bli väldigt spännande att läsa avhandlingen.
Suzanne Langeland Southard, SWEA Internationals ordförande