Genomförd aktieteckning inom ramen för Swecos teckningsoptionsprogram 05/08

Inom ramen för Swecos teckningsoptionsprogram 05/08 har aktieteckning, med utnyttjande av optionsrätt, skett av sammanlagt 1 588 480 B-aktier i Sweco, till en teckningskurs om 26,70 kronor per aktie. Aktieteckningen har registrerats hos Bolagsverket och VPC och medför en ökning av aktiekapitalet om 1 588 480 kronor, från 87 814 350 kronor till 89 402 830 kronor, samt en ökning av antalet B-aktier från 76 875 275 till 78 463 755.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar