Påverkan av Covid-19 och vidtagna åtgärder

Sweco har en fortsatt stark finansiell position och en projektportfölj som är relativt opåverkad av Covid-19. Men som ett resultat av minskad efterfrågan inom vissa specifika segment genomför företaget nu ett antal nödvändiga åtgärder. 

Sweco har hittills sett begränsad påverkan på affären av Covid-19. Bolaget agerar i enlighet med beslut och rekommendationer från regeringar och myndigheter på respektive marknad och med medarbetarnas hälsa och välmående som högsta prioritet. 

En stor del av Swecos personal arbetar i dagsläget på distans. Med en hög grad av digitalisering av arbetet i projekt är leveranskapaciteteten relativt oförändrad. Många av de projekt som Sweco arbetar med är också samhällsviktiga och därför prioriterade att drivas vidare även under nuvarande omständigheter.

Sweco har en fortsatt stark finansiell position med god likviditet och med en projektportfölj som är relativt opåverkad av Covid-19. Som alltid anpassar bolaget organisationen utifrån vår affärsmodell för att begränsa effekterna av den minskade efterfrågan som vi ser inom vissa specifika segment. 

Det är främst inom industri samt privat bygg och fastighet som vi ser en viss påverkan. Dessa segment står för cirka 25 procent av Sweco-koncernens totala verksamhet.

Sweco anpassar nu organisationen, vilket innebär att 200 anställda i Sverige kommer att omfattas av åtgärder på grund av den rådande situationen, samt att 50 medarbetare i Norge respektive 35 medarbetare i Belgien korttidspermitteras. 

Det är i dagsläget omöjligt att fullt ut uppskatta den påverkan som Covid-19 kan komma att få för bolaget. Vi följer utvecklingen noga och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om det behövs. 
 

För ytterligare information, kontakta:

Olof Stålnacke, finansdirektör, 070-306 4621, olof.stalnacke@sweco.se

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, 073-258 9333, katarina.gronwall@sweco.se

Johnny Nylund, presschef, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 08.30.

Prenumerera

Dokument & länkar