SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

Starkt resultat och stora infrastrukturprojekt

OKTOBER – DECEMBER 2014

  • Nettoomsättning: 2 554,6 MSEK (2 436,0)
  • Rörelseresultat: 251,2 MSEK (127,7); rörelsemarginal: 9,8 procent (5,2)
  • EBITA: 266,5 MSEK (190,0); EBITA-marginal: 10,4 procent (7,8)
  • Resultat efter skatt: 199,8 MSEK (70,4); resultat per aktie: 2,18 SEK (0,76)

JANUARI – DECEMBER 2014

  • Nettoomsättning: 9 213,7 MSEK (8 165,0)
  • Rörelseresultat: 761,6 MSEK (558,3); rörelsemarginal: 8,3 procent (6,8)
  • EBITA: 814,5 MSEK (652,4); EBITA-marginal: 8,8 procent (8,0)
  • Resultat efter skatt: 544,6 MSEK (379,6); resultat per aktie: 5,96 SEK (4,11)
  • Nettoskuld: 1 262,0 MSEK (1 323,6); Nettoskuld/EBITDA: 1,3 gånger (1,7)
  • Styrelsens förslag till utdelning 3,50 SEK/aktie (3,25)

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

– Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet och helåret är det högsta hittills för Sweco. Det starka resultatet i kvartalet beror framförallt på den framgångsrika integrationen av Vectura med 1 200 nya medarbetare samt den positiva utvecklingen av verksamheten i Centraleuropa.

– Under kvartalet har vi befäst vår marknadsledande position inom infrastruktur. Vi har fått förtroendet att bidra med vår expertis i några av Nordens största infrastruktursatsningar i vår tid. Sweco ska bland annat utforma två av de tre första sträckorna i Sveriges första höghastighetsjärnväg, modernisera Östfoldbanan i Norge, byggleda förlängningen av Helsingfors tunnelbana samt utforma Stockholms nya tunnelbana till Nacka. Det sammanlagda ordervärdet av dessa uppdrag uppgår till nästan 900 MSEK.

– Sammantaget är marknaden fortsatt stabil. I Sverige sker en långsam men stadig förbättring av marknaden. I Norge sker en viss avmattning av ekonomin, samtidigt som marknaden har stöd av offentliga investeringar. Marknaden i Finland är fortsatt utmanande, medan Centraleuropa uppvisar en viss förbättring.

För ytterligare information kontakta: 

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, telefon 08 695 66 60 / 070 552 92 75,   tomas.carlsson@sweco.se 

Jonas Dahlberg, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08 695 63 32 / 070 347 23 83,   jonas.dahlberg@sweco.se 

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör, telefon 08 695 66 40 / 070 382 36 86,   asa.barsness@sweco.se 

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Tillsammans utvecklar våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2015 kl 07:20.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet och helåret är det högsta hittills för Sweco. Det starka resultatet i kvartalet beror framförallt på den framgångsrika integrationen av Vectura med 1 200 nya medarbetare samt den positiva utvecklingen av verksamheten i Centraleuropa.
Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco