SWECO planerar utbyggnad av elnät i Uganda

Report this content

SWECO planerar utbyggnad av elnät i Uganda SWECO Energuide har fått i uppdrag att studera eldistributionen i Uganda. Uppdraget är värt 4,6 miljoner kronor. Hela Ugandas transmissionsnät ska studeras och förslag på framtida förbättringar och utbyggnad ska arbetas fram. Elnätet i Uganda är sammankopplat med näten i grannländerna Rwanda, Tanzania och Kenya. Distributionen av el i dessa länder kommer därför delvis beröras i studien. - Uppdraget är ett genombrott på marknaden i Uganda och vi ser redan fler möjliga uppdrag i landet som en förlängning av detta, säger Anders Ståhl, utlandschef på SWECO Energudie. Uppdraget är värt 4,6 miljoner kronor och utförs åt kraftbolaget UEB i Uganda. Arbetet ska pågå i sex månader och finansieras av NDF, Nordiska Utvecklingsfonden. SWECO Energuide har även nyligen fått ett energiuppdrag i Libyen. Där ska man studera förutsättningarna för att införa ett nytt styr- och övervakningssystem för elkraftsförsörjningen till oljebolaget AGOCO, Arabian Gulf Oil Company. Anbudsdokumentation ska också tas fram. Läs mer om uppdragen på www.sweco.se SWECO Energuide är en av Sveriges ledande energiteknikkonsulter och ingår i SWECO-koncernen, Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. I SWECO ingår: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen AB. För ytterligare information kontakta: Erik Severin, VD SWECO Energuide, tfn 08-695 65 24 Anders Ståhl, utlandschef SWECO Energuide, tfn 08-695 60 57 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00140/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar